Communicatiemiddelen

Communicatiemiddelen zijn van belang om de juiste boodschap over te brengen bij de gewenste doelgroep. De vorm en inhoud van de communicatie uitingen dient helder te zijn en aan te sluiten bij de huisstijl van uw school/bestuur om een eenduidige uitstraling te creëren naar de buitenwereld.

Scholen met Succes kan ondersteuning bieden in het schrijven, redigeren en vormgeven van diverse communicatiemiddelen. Uiteraard kunnen wij ook communicatiemiddelen schrijven, redigeren en vormgeven die niet in onderstaande tabel staan vermeld.

De communicatiemiddelen zijn onder te verdelen in:

Digitale middelen Schriftelijke
middelen-klantcontacten
Schriftelijke middelen-
werving
Fysieke
middelen
Persoonlijke middelen
Website Schoolgids Folder Gebouw Team
Slideshow Nieuwsbrief Factsheet
 Webversie schoolgids Nieuwsbrief special Poster
Huisstijl & logo Flyer
Kalender

Deelname

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte:

Contact