Brochure

Een brochure is drukwerk dat bestaat uit gevouwen vellen die bijeen worden gehouden in de rug (d.m.v. een nietje of lijm). De omvang is minimaal vier pagina’s. Hierin kan een onderwerp uitvoerig worden behandeld en het heeft een naslagkarakter. De brochure kan thuis door de ontvanger worden nagelezen en bewaard. Het medium is geschikt voor mensen die ge├»nteresseerd zijn en zich willen informeren. De brochuretekst kan aanleiding zijn om tot verdere actie over te gaan.

Checklist brochure

  • Bepaal welke onderwerpen moeten worden behandeld? Is hier al eerder wat over geschreven? Welke bronnen kunt u benaderen voor informatie?
  • Bepaal welk doel de brochure heeft en wie de doelgroep(en) zijn. Stem hier het taalgebruik en toon van de tekst op af.
  • Maak een schematische opzet voor de brochure en schrijf de teksten. Schrijf duidelijk, actief en vermijd jargon. Laat altijd een aantal mensen de tekst kritisch nalezen en pas indien nodig de tekst aan.
  • Ontwikkel een vormgeving die de doelgroep aanspreekt en past bij uw organisatie. Denk goed na over wat de brochure voor sfeer moet uitstralen en vertaal dit naar de vormgeving. Het is belangrijk om na te denken over: gewenst formaat, papiersoort, huisstijlregels, binding, beeldmateriaal, kleurgebruik, verhouding tekst en beeld. U kunt de vormgeving ook uitbesteden.
  • Stuur de briefing naar de drukker en vraag een offerte op.
  • Distributie: hoe en waar wordt de brochure verspreid? Zijn er actuele adressen beschikbaar? Komt de brochure op de website? Wie distribueert? Wanneer vindt de distributie plaats?
  • Maak een planning: bewaak deadlines en het budget.
  • Doe een pre-test bij mensen uit de doelgroep: wat kan beter? Zijn de teksten begrijpelijk? Wat brengt de brochure teweeg?

Schoolbrochures en schoolgidsen zijn het visitekaartje van de school. Het is daarom belangrijk dat de school zich goed presenteert: laat de visie, missie en identiteit goed naar voren komen.

Brochure maken of redigeren

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact