Schoolgids

De schoolgids dient ieder jaar geactualiseerd te worden en heeft betrekking op het komende schooljaar. In de wet staat dat een schoolgids informatie moet bevatten over de werkwijze en de resultaten van de school en bestemd is voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Het doel van de schoolgids is het informeren van (aspirant)ouders. Door het lezen van de schoolgids zouden de ouders een beeld moeten krijgen van de school en daarmee argumenten kunnen formuleren om wel of niet voor de school te kiezen. Het duidelijk neerzetten van de school en waar zij voor staat is daarom van belang. Daarnaast dient de schoolgids als naslagwerk voor ouders gedurende het schooljaar. Door de schoolgids goed vorm te geven en zorg te besteden aan de uitstraling, geeft u als school aan uw klanten serieus te nemen en geeft het de inhoud meer gewicht.

Onderdelen schoolgids

  1. Doelen van het onderwijs (algemene visie op onderwijs, identiteit)
  2. Inhoud van het onderwijs
  3. Resultaten die met het leerproces worden bereikt
  4. De wijze waarop de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt vormgegeven
  5. De wijze waarop de (verplichte) onderwijstijd wordt benut
  6. Informatie over de hoogte en het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.
  7. Rechten en plichten van de ouders, verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag

Meer informatie

File pdf Tarieven vormgeving en tekstredactie schoolgids
File pdf Hulpmiddel schoolgids
File pdf Voorbeeld cover ontwerp schoolgids

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact