Website

De makkelijkste en snelste manier voor ouders om zich te oriënteren op een school is via internet. Vrijwel alle scholen maken gebruik van internet om ouders aan te trekken en ouderbetrokkenheid te vergroten. Dat maakt de website van de school tot een belangrijk medium.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Scholen met succes kan de website vormgeven en redigeren. Daarnaast kunnen wij een websitescan uitvoeren waarbij gekeken wordt naar zowel vorm als inhoud.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact