Webversie schoolgids

Veel scholen kiezen ervoor om de schoolgids digitaal via de website aan te bieden. Vaak is dat een PDF van de versie die anders werd gebruikt voor een gedrukte uitgave. Echter vraagt het lezen van een scherm andere eisen dan een geprint exemplaar. Denk bijvoorbeeld aan compacte informatie en een zoekfunctie.

Voor de webversie van de schoolgids wordt de huidige gids als uitgangspunt genomen. Eventueel wordt een jaarboekje geïntegreerd. Belangrijkste uitgangspunten voor de webversie van de schoolgids zijn:

  • Belangrijkste informatie uit de huidige schoolgids wordt compact weergeven in tekst en beeld: de basistekst.
  • De lezer krijgt de mogelijkheid om naast de basisinformatie een verdiepingsslag te maken op het onderwerp in de basistekst: de verdiepingstekst.
  • Navigatie: er is een zoekfunctie waarmee de lezer naar het door hem/haar gezochte onderwerp kan klikken.

Vormgeving webversie

In de vormgeving wordt het verschil tussen de basistekst en verdiepingstekst benadrukt door deze op verschillende pagina’s en in een aparte kleurstelling weer te geven (bijvoorbeeld verschillende achtergrondkleur of tekst in verschillende kleuren). De teksten worden geïllustreerd met beeldmateriaal. Foto’s, het schoollogo en een huisstijlbriefing worden door de school aangeleverd.

Publicatie webversie

De webversie van de schoolgids wordt op de website van de school gepubliceerd in PDF. Deze wijze van publiceren maakt het mogelijk voor (oriënterende) ouders om het hele document door te nemen, maar ook gericht op zoek te gaan naar informatie met behulp van navigatie en de zoekfunctie. Het gebruik van de zoekfunctie behoeft een korte toelichting omdat deze niet automatisch wordt weergegeven door Adobe Reader. Deze uitleg wordt in de gids verwerkt. De publicatie van de webversie van de schoolgids is naar voorbeeld van een door ons uitgebracht eBook: Marketingplan voor scholen.