Communicatieplan

Het schoolprofiel dient tot uiting te komen in de communicatiemiddelen van de school. Er dient een eenduidige, bij de school passende, uitstraling te worden gecreƫerd die wordt doorgevoerd op onder andere de website, in de schoolgids, nieuwsbrief en PR campagnes. Een goede manier is om een korte dekkende slogan te formuleren, die mogelijk ook in het logo van de school terugkomt. De school kan door middel van deze slogan uiten waar zij voor staat.

Stappen die worden gemaakt bij het opstellen van een communicatieplan zijn:

  1. Doelgroep (klanten) bepalen
  2. Doelstellingen bepalen: wat willen we bereiken bij de doelgroepen?
  3. Boodschap: wat willen we communiceren?
  4. Strategie bepalen: hoe gaan we de doelstellingen realiseren?
  5. Middelen bepalen: welke middelen zetten we in om de doelgroepen te bereiken?

Scholen met Succes kan voor uw school een communicatieplan opstellen die als handvat dient voor effectieve communicatie met uw doelgroepen. Het is eveneens mogelijk om uw communicatiemiddelen door Scholen met Succes te laten ontwerpen.

Voorbeeld

Communicatieplan Voorbeeld communicatieplan

Deelname

Voor deelname of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact