Hands-on ondersteuning met resultaatcommitment

Een unieke samenwerking voor het beste resultaat! We bieden scholen praktische ondersteuning bij het uitvoeren van het marketing/pr-beleid. Waarbij naar waarde wordt betaald als het beoogde resultaat is behaald.

Praktische ondersteuning

Om praktische ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van het marketing/pr-beleid kunnen we een communicatiemedewerker van Scholen met Succes voor bepaalde tijd verbinden aan uw school. Omdat soms blijkt dat scholen moeilijk capaciteit vrij kunnen maken voor gericht marketingbeleid, proberen we via een unieke samenwerking de school in een paar maanden goed op de lokale onderwijskaart te zetten, met een duidelijk profiel en een stevige marktpositie.

Samenwerking met resultaatbeloning

De samenwerking bestaat uit een gedeelde commitment waarin Scholen met Succes zich ook zakelijk verbonden heeft aan het te behalen resultaat. Met andere woorden: alleen als de beoogde leerlingaantallen worden behaald, verdienen we naar rato van inspanning. In een tijd waarin niet alleen leerlingaantallen, maar ook budgetten onder druk staan is dit voor het betreffende bestuur een interessante optie; investering worden pas betaald als het resultaat er naar is.

Meer informatie

File pdf Factsheet Hands-on ondersteung

Deelname

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw school te bespreken:

Contact