Marketing Dashboard

Het Marketing Dashboard geeft een eerste indicatie van de marketing- en profileringskracht van uw school. Op zes dimensies wordt via de tevredenheidpeilingen een inschatting gegeven.

Zes dimensies

  • Schoolleider: de mate waarin de schoolleider ondernemend, marktgericht en klantgericht is.
  • Team: de mate waarin het team een enthousiaste eenheid vormt, een coherente uitstraling heeft en klantgericht is.
  • Populatie: de mate waarin de schoolpopulatie (ouders en personeel) qua samenstelling, betrokkenheid en enthousiasme bijdragen.
  • Profiel: de mate waarin de school een helder en duidelijk profiel heeft.
  • Communicatie: de mate waarin de school consistent en met professionele middelen communiceert met doelgroepen en buitenwereld.
  • Gebouw: de mate van representativiteit, zichtbaarheid, bereikbaarheid en uitstraling van het schoolgebouw (intern en extern).

Vergelijking met benchmark

De inschatting is gebaseerd op de antwoorden van de respondenten op de peilingen en de vergelijking daarvan met de landelijke benchmark. Zo ontstaat dus een relatieve score.

Vergelijking met observatielijst

Deze resultaten kunnen vergeleken worden met een bijgeleverde observatielijst die door externe adviseurs, maar ook prima door bovenschools managers kan worden ingevuld. Praktijktoetsen wijzen uit dat de indicatieve resultaten van de tevredenheidpeilingen goed overeenkomen met de observaties van externe adviseurs en bovenschools managers.

Voorbeeldrapportage

File pdf Voorbeeldrapportage Marketingdashboard

Deelname

Voor deelname of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact