Profielschets

Een profielschets is een document waarin in heldere taal duidelijk gemaakt wordt hoe een schoolteam wil werken aan doel, inhoud en organisatie van het onderwijs. Het gaat daarbij vooral om datgene waarin deze school zich onderscheidt van andere scholen, waarin ze extra goed wil zijn. De schets is daarom een belangrijk instrument voor het onderwijskundig beleid in de school.

Een profielschets heeft een toekomstgericht karakter. Het is vergelijkbaar met een bouwtekening van een architect waarin de contouren worden geschetst van een woning op basis van de wensen van de (toekomstige) bewoners.

Profielwiel

Scholen met Succes heeft een zestal sleutelvragen (het profielwiel) opgesteld om tot een profielschets te komen. Het beantwoorden van de zes vragen uit het profielwiel dient als hulpmiddel bij het ontwikkelen van uw profielschets

Voorbeelden profielschetsen voor basisscholen

File pdf Communicatief
File pdf Ontdekkend
File pdf Ondernemende school
File pdf Stilteschool
File pdf Talentontwikkeling
File pdf Zelfbewuste school
File pdf Wereldschool

Deelname

Scholen met Succes kan u begeleiden bij het ontwikkelen van een onderscheidend schoolprofiel. Lees meer over profilering op onze website www.schoolprofiel.com of neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte:

Contact