Profilering met het schoolgebouw en de omgeving

School en schoolomgeving zijn een representatie van het gewenste schoolprofiel. Daarnaast speelt de fysieke schoolomgeving een belangrijke rol in de beleving en het welbevinden van kinderen. Kleur, licht, ordening, veiligheid, groen e.d. zijn van invloed op gedrag, communicatie en leerprestaties. De ervaring leert dat al met beperkte middelen veel bereikt kan worden. In samenwerking met Nynke Jelles (BNSP), architect, biedt Scholen met Succes een modulair traject aan om het gebouw en de directe omgeving van uw school en uw (gewenste) schoolprofiel in overeenstemming te brengen.

Hierbij wordt de school geholpen bij het bepalen en vormgeven van het schoolprofiel. De beleving van kinderen, ouders en leerkrachten, staat daarbij centraal. Met de voorgestelde verbeterpunten kunnen de schoolleiding en het team zelf aan de slag gaan en daarmee al veel bereiken. Als er grotere verbouwingen of veranderingen op stapel staan, kunnen wij uiteraard voorzien in de juiste advisering.

Module 1: Gebouwscan en analyse

 • Kennismaking met school (directie) en haar motivatie
 • Locatie bezoek en opname
  • Scan van gebouw/locatie en omgeving
  • Benoemen van de specifieke kenmerken van gebouw en omgeving
 • Huidige situatie van het gebouw en omgeving in beeld brengen
  • Analyse per type ruimte (lokalen, gangen, overige ruimtes, schoolplein)
 • Bevindingen kort terugkoppelen aan directie en team
  • Positieve en negatieve kenmerken
  • Beoordeling van de algehele inrichting en uitstraling
  • Biedt het gebouw aanknopingspunten voor het schoolprofiel?

Module 2: Verbeterpunten vaststellen

 • Gewenst profiel is uitgangspunt voor aanpassingen gebouw en omgeving
  • Versterken van zowel profiel als architectuur/kenmerken gebouw
  • Hoe zal het kind zich zijn school herinneren
 • Advies voor verbetering: presentatie aan bestuur, directie en team
  • Advies aan de hand van 10 speerpunten: Eerste indruk, ordening & zonering, kleurgebruik, licht & transparantie, eenheid in meubilair, netheid, groen, schoolplein & buitenruimtes, gezondheid & akoestiek, externe partners.
  • Toelichting in woord en beeld
  • Nadruk op direct uit te voeren verbeteringen en beperkte middelen
  • Suggesties voor mogelijke grotere aanpassingen
  • Advies voor plan van aanpak korte en lange termijn
  • Afrondend rapport

Voorbeeld van terugkoppeling in de rapportage: Gang oud en nieuw- vernieuwde gang met lichtere vloer, doorkijk naar multifunctionele ruimte, betere plafondverlichting en minder verschillende kleuren.

 

De werkwijze die is ontwikkeld gaat uit van 10 aspecten die invloed hebben op de kwaliteit van de ruimtes en het effect ervan op het welbevinden en gedrag. Denk daarbij bijvoorbeeld aan licht, kleur, ordening (van meubels) en netheid. Als een lokaal te donker is, zal dit de leerprestaties van leerlingen beïnvloeden; als een school gebruik maakt van veel verschillende kleuren, oogt het geheel vaak rommelig en druk; en, als meubels op het oog willekeuring zijn geplaatst, geeft dit een onduidelijke en vaak onverzorgd beeld. Download het e-book en maak alvast kennis met de werkwijze.

Schetsmiddag

Voor scholen met een huisvestingsvraagstuk biedt Scholen met Succes, in samenwerking met CONTEXT architectuur&advies, een schetsmiddag aan. Dit traject gaat verder dan Profilering: schoolgebouw en omgeving, en is vooral bedoeld voor scholen die kampen met ruimtegebrek of -overschot of een interne verbouwing nodig achten. Tijdens de schetsmiddag worden met een aantal leden van het team en de schoolleiding de mogelijkheden en knelpunten onderzocht onder leiding van een architect. Dit geeft handvaten voor het in gang zetten van eventuele (ver)bouwplannen.

De schetsmiddag van ca 2 uur ziet er als volgt uit:

 • Kennismaking en rondleiding door gebouw
 • Het bespreken van de vraag en/of het probleem
 • Samen schetsen, voorstellen bespreken

Hierna worden de resultaten op het architectenbureau verwerkt. De school ontvangt per mail presentatiebladen met:

 • Analyse gebouw en knelpunten
 • Schetsvoorstellen voor de ingrepen, waar nodig voorzien van 3d schetsen of referentiebeelden

Ter voorbereiding zal de school gevraagd worden van te voren een korte vragenlijst in te vullen en plattegronden toe te sturen. Indien gewenst kan CONTEXT architectuur&advies na afloop langkomen om de resultaten van de schetsmiddag en mogelijke vervolgstappen te bespreken met de directeur. Ook kan een presentatie aan het team of andere belanghebbenden worden ingepland.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw school, neem dan contact met ons op:

Contact

Externe bronnen: