Bestelformulier

Vul onderstaand formulier in om de Tevredenheidspeiling(en) van uw keuze te bestellen.
Voor hulp bij het invullen gaat u met uw muis naar het informatie teken in het formulier, of bel tijdens kantooruren met 023-5341158.

Let op: als u zelf uw vragenlijst wilt samenstellen of wijzigen, vul dan niet dit formulier in maar maak gebruik van de Vragenplanner.

1a. Standaard peilingen

€295,- + €0.50 per leerling (totaal aantal leerlingen).

€295,- + €0.50 per leerling (aantal leerlingen in de bovenbouw).

€295,-

1b. Thematische vragenlijsten

€195,- + 0.50 per lijst.

€195,-

€195,- + 0.50 per lijst.

€295,-.

€250,-

Online: €195,- + 0.50 per leerling | Papier: €295,- + 0.50 per leerling.

1c. Combinatie rapportages

€95,-

2. Levering rapportage

Hoe wilt u de rapportage(s) van de peiling ontvangen? Aan de onderstaande keuzes zijn geen extra kosten verbonden.

3. Publiekssamenvattingen

Met een publiekssamenvatting kunt u op eenvoudige wijze de ouders en leerlingen van uw school op de hoogte brengen van de resultaten van de tevredenheidspeiling(en).

De school ontvangt een geprint bewaarexemplaar en een digitale versie van de samenvatting.

Maak a.u.b. eerst een selectie bij stap 1a (Ouderpeiling of Leerlingpeiling).

4. Start afname

5. Gegevens van de school

Als u reeds klant bent hoeft u enkel uw klantnummer, contactpersoon, e-mail adres en actuele leerling aantallen in te vullen. U vind uw klantnummer op uw factuur, beginnend met 'M'.
Als u nog niet eerder een peiling bij ons heeft afgenomen vragen wij u vriendelijk hier uw NAW-gegevens in te vullen.

6. Achtergrondgegevens

7. Nieuwsbrief

Op al onze producten zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

  • U ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging van uw bestelling per e-mail.
  • Mocht u aan de hand daarvan nog wat willen toevoegen of verwijderen op uw bestelling dan is dat geen probleem.

Privacybeleid Scholen met Succes
Ik ben op de hoogte van de inhoud van het privacybeleid van Scholen met Succes geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen over mijn aanvraag of mijn verzoek.