Download het e-book “Schoolgebouw en Omgeving”

Download het e-book Schoolgebouw en Omgeving.

Dit e-book geeft op heldere en beeldende wijze aan hoe, vanuit analyse, de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van schoolgebouw en -plein met slimme ingrepen en beperkte middelen versterkt kunnen worden.

Ontvang een e-mail met hierin de link om het e-book te downloaden.

E-mailadres:

Naar aanleiding van het downloaden van dit e-book kunt u per email worden benaderd over het traject profilering met schoolgebouw en schoolomgeving. Geef hieronder aan of u hier belangstelling voor heeft.

Ja, ik wil graag benaderd worden.
Nee, ik wil niet benaderd worden.
Ja, ik wil ook de nieuwsbrief van Scholen met Succes ontvangen.