Fijne feestdagen en een gelukkig 2018!

2017 was het jaar van acties voor eerlijk salaris, minder werkdruk en strijden voor respect en waardering. Terecht. Want leraren zijn goud waard. Dat kan ieder kind en elke ouder je vertellen. Tijd om die geluiden wat vaker te horen in 2018! We vonden een paar filmpjes van mensen die de waarde van de leraar […]

De Succes!Spiegel

Scholen met Succes innoveert! De Succes!Spiegel is het nieuwe online kwaliteitssysteem dat momenteel voor onderzoeksbureau Scholen met Succes wordt ontwikkeld door Hans van Rijn, directeur van adviesbureau de Lerende School. Beide bedrijven zijn sinds 2016 gefuseerd. Hans ontwikkelde eerder systemen als Zien en Integraal. Focus op groei De Succes!Spiegel staat voor het nieuwe denken in […]

inspiratiesessie

Schrijf u in voor onze informatiesessie

De Succes!Spiegel: het nieuwe denken in kwaliteitszorg Nu aanmelden > Voor wie? Verantwoordelijken voor kwaliteitszorg in het primair onderwijs, zoals bestuurders, schoolleiders en kwaliteitszorgmedewerkers. Waar gaat het over? Er is veel aan het veranderen in de benadering van kwaliteit. En ten goede! Waar de focus lag op kwaliteitszorg verschuift deze naar kwaliteitscultuur. Kwaliteitscultuur gaat veel […]

Succes voor talentvolle scholieren in Gambia

Sponsoring Scholenplan Gambia Scholen met Succes sponsort het ‘Excellent Student Program‘ van Stichting Scholenplan Gambia. Het doel van deze stichting is het in stand houden en uitbreiden van mogelijkheden voor onderwijs en het individueel sponsoren van diverse opleidingen in Gambia. De steun bestaat uit het bouwen, inrichten en exploiteren van scholen, het verstrekken van lesmateriaal en het […]

Gezonde leerlingen presteren beter

Het aantal scholen met het vignet Gezonde School steeg in 2017 van 807 naar 876. Om een vignet te krijgen, moet een school aan bepaalde criteria voldoen. Op minimaal één thema moet structureel aan gezondheid gewerkt worden. Het populairst zijn de thema’s ‘bewegen en sport’, ‘welbevinden’ en ‘voeding’. De afgelopen 10 jaar hebben maar liefst […]

Open brief aan Mark Rutte

Beste Mark. De scholen zijn weer begonnen! Je zult de spandoeken waarop dit staat vermeld vast hebben gezien toen je op de fiets naar jouw werkplek peddelde. Wellicht ben je zelf ook al weer begonnen op school, of geef je geen les meer op het Johan de Witt? Kan ik me wel voorstellen, want het […]

edwin-borger

Huppelen

Nog even en onderwijzend Nederland gaat zes weken genieten van de zomervakantie. Daar moet je dan wel de dagen aftrekken die de juffen en meesters (al dan niet verplicht) werken in de vakantie. En die dagen zijn dan eigenlijk weer geen vakantie en dat kun je in de nieuwe cao en taakbeleid en….je zou er […]

Resultaten Tevredenheidspeilingen

De (on)tevredenheid in schooljaar 2016-2017

Het schooljaar zit er alweer bijna op, tijd voor een terugblik! Waarover waren ouders, leerlingen en personeelsleden tevreden en waarover niet? Wij verzamelde de gegevens van ruim 40.000 ouders en leerlingen en 8.000 personeelsleden. Per doelgroep levert dit de volgende top 5 van plus- en verbeterpunten op:    

Ouders 2015

Ruim 80% van de ouders staat achter de staking van leerkrachten PO

Uit onderzoek onder de leden van het ouderpanel van Scholen met Succes blijkt dat ruim 80% van de ouders achter de staking van de leerkrachten staat. 67% zou ook een volgende (langere) staking steunen. Scholen met Succes Ouderpanel Op maandag 26 en dinsdag 27 juni hebben de leden van het Scholen met Succes ouderpanel vragen […]

Hoge werkdruk en veel burn-outklachten onder leerkrachten

Werkdrukbeleving en burn-outklachten Bijna de helft van de leerkrachten in het primair onderwijs is ontevreden over de werkdruk, zo blijkt uit de peilingen van Scholen met Succes. Ongeveer een kwart van de leerkrachten heeft burn-outklachten zo blijkt uit CBS/TNO onderzoek. Burn-outklachten In een artikel uit de Volkskrant van 23 mei j.l. wordt via secundaire analyse […]

“Wie het niet weet mag het ook zeggen”

Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen die aandacht van de leraar krijgen, beter presteren. Zo, dat is nog eens een conclusie die aankomt. Daar moest inderdaad hoognodig een onderzoek op losgelaten worden. Opeens snapte ik beter waarom de kinderen die ik ‘chronisch’ verwaarloosde qua beurt bij het rekenen, hun toetsen bijna nooit voldoende maakten. Vergeeft u […]

model 21e eeuwse vaardigheden

Samenvatting Onderzoek SLO: 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs

In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’. Het betreft generieke […]

papier-versus-online

Ouderpeiling: digitaal (65%) versus papier (35%)

Online peilen is inmiddels de norm. Onze personeelspeiling gaat voor nagenoeg 100% online en ook de leerlingpeiling wordt meestal digitaal afgenomen (85%). 10 jaar geleden ging de Oudertevredenheidspeiling voor alle scholen op papier de deur uit. Inmiddels verloopt zo’n 65% van de peilingen onder ouders digitaal. In 2015 zagen we een opleving van de wens […]

edwin-borger

Het Onderwijs Meester

Iedereen is het er over eens en niemand is er tegen: meer mannen voor de klas. Het onderwijs heeft behoefte aan meer mannen, meer meesters. Voor de klas, in het team, aan het koffiezetapparaat en op de speelplaats. Kinderen, ouders, schoolleiders, politiek, de meesters die al in het onderwijs werkzaam zijn en ook de juffen […]

Ouders meer tevreden over de informatievoorziening

Ouders meer tevreden over informatievoorziening

Uit onze tevredenheidspeilingen blijkt dat de tevredenheid over de informatievoorziening door de school sinds 2011 licht is gestegen. De informatievoorziening over het kind is de afgelopen 5 jaar met ongeveer 3% toegenomen. De tevredenheid over de informatievoorziening over de school vertoont in die periode eveneens een lichte stijging van ongeveer 1%. De stijging vindt vooral […]

Leren van data

Leren van data

Door: Michiel Karels Léren van data wordt steeds belangrijker De laatste jaren is er veel gebeurd op het vlak van kwaliteitszorg en het omgaan met leerresultaten. Dit maakt onderzoekend leren en het weloverwogen gebruik van data steeds belangrijker voor scholen. Daarnaast heeft de invoer en het gebruik van data een rechtstreekse relatie met werkdruk. Doel […]

Leren van elkaar

Leren van elkaar

Het leren van elkaar is bij vele onderzoeken als methodiek naar voren gekomen met de grootste leeropbrengst en de meest blijvende resultaten. Een van de belangrijkste factoren van succes is het context-specifiek leren. Het is nu mogelijk om deze manier van leren te combineren met herregistratie in het schoolleidersregister. Werken aan herregistratie Herregistratie betekent dat […]

De lerende school

Fusie voor meer onderzoekend leren.

Sinds 1 juni 2016 is De Lerende School het onderwijsadviesbureau van Scholen met Succes. Daarmee hebben we een gespecialiseerd bureau in huis dat direct vervolg kan geven op ontwikkelvragen die samenhangen met de tevredenheidspeilingen en andere instrumenten. De Lerende School helpt scholen om het lerend vermogen van de organisatie, van alle medewerkers te vergroten. Lerende scholen […]

Autonomie van leerkrachten versterekn

Autonomie van leerkrachten versterken

Uit onderzoek blijkt dat docenten zich in hoge mate verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling (93% voelt zich hiervoor verantwoordelijk, 4% voelt zich hier niet verantwoordelijk voor). De goede wil is er, maar om schoolontwikkeling vanuit docenten tot stand te brengen is er een omslag nodig in denken en doen, voor leerkrachten èn leidinggevenden. Wanneer schoolontwikkeling […]

Leiderschap in de lerende school

Leiderschap in De Lerende School

Op leren gericht leiderschap Leiding geven aan lerende scholen vraagt dat je “op leren gericht leiderschap” ontwikkelt. Je begrijpt als interne begeleider, schoolleider of bestuurder dat jouw effect op het leren van professionals het verschil maakt. Je begrijpt dat jij een voorbeeldfunctie hebt in een lerende cultuur. Je wilt je impact vergroten op het leren […]

Positioneringsschema

Hoe kun je de marktpositie van je school bepalen?

Als de instroom van leerlingen onder druk komt te staan, als andere scholen het beter lijken te doen, dan zoeken veel scholen naar mogelijkheden om de marktpositie te versterken. Men wil gaan positioneren en profileren. Wat is het verschil tussen positioneren en profileren en hoe kun je een positioneringschema opstellen om je huidige marktpositie in […]

Wat doen we nou eigenlijk KindVak maart april 2016

Wat doen we nou eigenlijk?

Kritische ouders en bevolkingskrimp zorgen ervoor dat het basisonderwijs competitiever wordt. Een zakelijke blik op imago, communicatie en marketing kan  een verschil maken in het voortbestaan of het verdwijnen van een school, vinden marketingdeskundigen gespecialiseerd in het basisonderwijs. ‘Goed onderwijs verkoopt zichzelf niet meer.’ Lees het hele artikel in Kindvak: KindVak Maart/April 2016.pdf.

Terugblik 2015

Terugblik op Tevredenheidspeilingen 2015

In 2015 heeft Scholen met Succes ruim 1.000 Tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij meer dan 400 scholen. Zo’n 34.000 ouders, 27.000 leerlingen en 4.000 teamleden vulden onze peiling in. Waarover waren ouders, leerlingen en teamleden tevreden? En zijn er verschillen met vorig jaar? Hieronder staat een overzicht van de meest opvallende resultaten uit de Tevredenheidspeilingen 2015. Ouders In […]

Concurrentieanalyse

Hoe maak je een concurrentieanalyse voor je school?

Om je positief te kunnen onderscheiden van de concurrentie moet je allereerst weten wie die concurrenten zijn en vervolgens waar ze, volgens de markt, goed in zijn. Dit breng je in kaart d.m.v. een concurrentieanalyse. Concurrenten zijn in principe alle scholen die in dezelfde vijver vissen. Dus ook scholen van hetzelfde bestuur of scholen met […]

Swot in het onderwijs

Door de ogen van de doelgroep kijken

Sterke profileringspunten vinden Meer zichtbaar worden via gebouw, pers of internet is vaak een doel van profilering. Belangrijke vraag is dan: op welke punten gaan we ons profileren/meer zichtbaar worden. De meeste scholen maken wel eens een swot, meestal in het kader van het schoolplan. Dat is dan een opsomming van sterke punten, verbeterpunten, kansen […]

Scholen in de media

SmS-scholen in de media – Januari 2016

Met ruim 1.500 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij elke […]

Beter zichtbaar zijn

Beter zichtbaar zijn!

Wat willen we bereiken met een betere profilering? Doel van betere profilering is over het algemeen: meer en beter zichtbaar willen zijn. En daarachter ligt doorgaans weer het doel om aantrekkelijker voor meer mensen te zijn en dus de aantrekkingskracht van de school te versterken. Een school kan op vele manieren zichtbaar zijn: Zichtbaarheid in […]

Aspecten van profielontwikkeling

Hoe kunnen we ons beter profileren?

Dat is wellicht de meest gestelde vraag die we van scholen krijgen. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden is het nodig om eerst twee aspecten van profilering goed te onderscheiden; A. Profielontwikkeling: schoolprofiel Profileren heeft een interne kant, namelijk het ontwikkelen van een schoolprofiel. Dat gaat over het proces om intern tot een inhoudelijk […]

Goed voornemen: profileren

Goed voornemen: De school beter profileren

Het nieuwe kalenderjaar is nog maar net van start. Tijd voor het uitvoeren van goede voornemens. Wij merken dat aan de toename van scholen die zich bij ons melden met vragen over profilering en het doen van marktonderzoek. Daar zijn we blij mee. Die profileringsvragen hebben over het algemeen betrekking op het verbeteren van de […]

Oudercommunicatieplatform

Ouders enthousiast over oudercommunicatieplatform

Steeds meer scholen maken gebruik van een oudercommunicatieplatform zoals Digiduif, Klasbord of Schoudercom. Van ons ouderpanel geeft maar liefst de helft van de ouders aan gebruik te maken van zo’n platform. Zij vinden dat een platform zich goed leent voor het communiceren van actualiteiten, beter dan bijvoorbeeld de schoolwebsite, en waarderen het oudercommunicatieplatform gemiddeld met […]

Verveling leidt tot lagere waardering

Vervelen leidt tot lagere waardering

Kinderen die aangeven zich vaak te vervelen op school waarderen hun school beduidend lager dan kinderen die aangeven zich niet te vervelen op school. Gemiddeld geeft 16,5% van de leerlingen aan zich vaak te vervelen in de klas, 57,6% geeft aan zich soms te vervelen en 25,9% verveelt zich nooit. Er is geen duidelijk verband […]

Werkdruk per maand

Zomervakantie positief voor werkdrukbeleving

Richting de zomer neemt de werkdruk af, die is het laagst in juli (39%), augustus (33%) en september (34%).   De werkdruk is het hoogst in de maanden februari (49%), maart (52%), april (44%) en in de maanden november (51%), december (49%). Werkdrukbeleving laatste jaren stabiel. In 2010 gaf 44% van de respondenten aan ontevreden […]

edwin-borger

Aap, Noot, Mis!

In Brandpunt werd half mei een schokkende onthulling gedaan: je kan de Cito-toetsen gewoon op Marktplaats kopen.Wat ik veel schokkender vond, was het feit dat er ouders (en leerkrachten….) zijn die menen dat zij hun kind helpen door hen met op Marktplaats aangeschafte toetsen te laten oefenen. Een aap kunstjes leren om een hoger eindadvies […]

Forest Man

Forest Man

Inspirerende mini-docu over een man met een droom en volharding.

waardering-schoolplan-en-schoolbeleid-2007-2014

Schoolbeleid beter gewaardeerd

Uit de tevredenheidsonderzoeken van Scholen met Succes blijkt dat beleidsontwikkeling steeds meer wordt gewaardeerd. De waardering voor het schoolplan als beleidsinstrument is het sterkst gestegen. Ook de waardering voor het beleidsmatig werken aan schoolontwikkeling als geheel stijgt flink. Het werken aan de kwaliteit en aan de missie en visie van de school stijgen wat minder […]

uw-haar-is-op

“Uw haar is op”

Het is voor hen die mij kennen geen onthulling meer als ik middels deze blog meld dat ik kaalhoofdig door het leven ga. Uit vrije keuze en gedwongen door de natuur. Zou ik net zoals in mijn dromen een bos krullen hebben, dan zou ik namelijk niet voor kaalheid kiezen. Of toch wel, mijn kale […]

10f520a

Een workshopreis naar Gambia gewonnen! (deel 2)

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u al hoe het kon gebeuren dat ik een reis naar Gambia kon winnen. In deze nieuwsbrief wil ik u graag vertellen over mijn ervaringen…. Op Schiphol ontmoette ik mijn reisgezelschap en na een groepsincheck vertrokken we naar Gambia. In Gambia “betaalden” we de douane beambten met drie brillen, […]