Contact met leerkracht tijdens corona

Omdat ouders het afgelopen schooljaar niet meer in het schoolgebouw kwamen hadden ze soms minder contact met de leerkrachten en de directie. Heeft dat effect gehad op de tevredenheid over het contact met de school, of kon de school op andere manieren voorzien in contactmomenten? We doken in de peilingen en zochten het uit. Hoewel […]

Een door school verzorgde lunch, wat vinden ouders?

Kinderen in Nederland eten te weinig groenten, fruit en volkorenbrood en ze drinken te veel suikerhoudende dranken. De school is een goede plek om gezonde voeding te bevorderen, ieder kind gaat immers naar school! Bovendien dient de schoollunch niet één, maar vele doelen. Volgens hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell zijn er vele voordelen aan […]

Skip de coronadip

Het Rode Kruis is weer gestart met de actie #skipdecoronadip, omdat veel jongeren somber worden door de maatregelen en gevolgen van de coronacrisis. Maar niet alleen jongeren hebben hier last van, ook kinderen kampen soms met somberheid. Waardoor wordt het veroorzaakt, hoe merk je het en hoe ga je ermee om? Uit onderzoek onder ons […]

Evaluatie schooljaar in coronatijd

Evaluatie schooljaar Ouderpanel Dat het afgelopen jaar bijzonder was, staat buiten kijf. En een bijzonder jaar vraagt om een bijzondere evaluatie. Daarom hebben wij ons Ouderpanel gevraagd naar hun ervaringen over het schooljaar tot nu toe. We bevroegen de ouders over het welbevinden van hun kind, de periode van thuisonderwijs, de communicatie met de school […]

Nationale dag van de Muziek

Vandaag (24 maart) is het in Nederland de Nationale dag van de Muziek. Op deze dag staan we stil bij alles wat muziek inhoudt, doet en verspreidt. Zo is muziek een mooie manier om je gevoelens te uiten en boodschappen over te dragen. Ook kan er troost worden gevonden in muziek, of kan het je […]

Gratis Terugblikblad voor leerlingen

Met dit Terugblikblad kun je samen met je leerlingen het jaar bespreken. Wat vonden leerlingen leuk aan het onderwijs op afstand? Hoe voelden ze zich toen de school dicht was en hoe voelen ze zich nu? Waarover hebben ze het meest geleerd en waar zijn ze trots op? Download hier het leuke Terugblikblad!

Evaluatie van een bijzonder jaar

Het zijn bijzondere tijden waarin veel van leerlingen, ouders en scholen wordt gevraagd. Periodes van rust wisselen af met periodes van onzekerheid. Periodes van les op school worden afgewisseld met onderwijs op afstand. Een unieke situatie waar veel van te leren is. Hoe zijn scholen met deze situatie omgegaan? Hoe reageren leerlingen? Hoe tevreden zijn […]

Waardering voor school in coronatijd

Hoe waarderen leerlingen de school en de juf of meester nu ze ook meegemaakt hebben hoe het is om dit te missen? Een jaar na de eerste besmetting met corona in ons land, is het tijd om te kijken naar verschillen tussen de periode voor corona en de periode van corona. Zeker na twee periodes […]

Monitoring sociale veiligheid, wat moet ik nog doen en wanneer?

Via Scholen met Succes zijn er verschillende wegen om te voldoen aan de eisen van de Inspectie rondom de monitoring van Sociale Veiligheid en Welbevinden van leerlingen. Dit kan via onze Leerlingtevredenheidspeiling, onze Leerlingpeiling Sociale Veiligheid en via het toevoegen van de vragenset Vensters PO. Lees hieronder wat wij doen, wanneer dit gebeurt en wat […]

Adviesgesprekken over profilering

De heruitgave van ons boek “Schoolprofilering” als E-boek krijgt veel belangstelling. Dat zien we aan het aantal downloads. We merken dat ook aan de toename van scholen die zich bij ons melden met vragen over profilering en het doen van marktonderzoek. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. De vragen over profilering hebben vaak betrekking […]

Hoe staat onze school bekend?

Ouders willen het beste voor hun kind, het kiezen van een school is daardoor vaak niet eenvoudig. Het imago speelt een grote rol bij de schoolkeuze. Maar hoe komt het imago tot stand en hoe kom je erachter hoe je school bekend staat? Imago Ouders kennen meestal niet alle sterke en zwakke punten van de […]

Een Tevredenheidspeiling, zo werkt dat

Een Tevredenheidsonderzoek aanvragen, hoe gaat dat in z’n werk? Hieronder wordt het proces beschreven! Het is maandagochtend 10 uur als de telefoon gaat. Het is Anja, de directeur van De Regenboog. Zij is benieuwd waar de ouders, leerlingen en medewerkers van haar school tevreden over zijn en vooral ook naar wat zij noemen als verbeterpunten. […]

Vragenlijst Thuisonderwijs

Hebben ouders voldoende faciliteiten (computer, internet) om thuisonderwijs te geven en hoe gaat het ouders af om werk en thuisonderwijs te combineren? Dat en meer komt u te weten met onze compacte thuisonderwijsvragenlijst die elke school zelf kan afnemen onder ouders. Deze vragenlijst hebben we ontwikkeld op basis van het onderzoek naar thuisonderwijs onder ons […]

Tips voor afstandsonderwijs

Afgelopen jaar hebben wij ouders, leerlingen en leraren gevraagd hoe zij het afstandsonderwijs hebben ervaren. Veel zaken waren al snel goed geregeld en scholen kregen regelmatig complimenten voor hun flexibiliteit en goede communicatie. Toch waren er ook verbeterpunten. Hieronder staan de verbeterpunten per doelgroep. Ouders Afstandsonderwijs Slechts 42% van de ouders merkt dat de kinderen […]

2020 in cijfers

2020 in cijfers Ruim 15.000 ouders hebben in 2020 de Ouderpeiling ingevuld voor ongeveer 20.000 kinderen. De ouders gaven gemiddeld een rapportcijfer van 7,7 aan de school. Dat is een fractie hoger dan in 2019. Toen gaven de ouders namelijk een 7,6 aan de school. Van alle gemeten aspecten van de school, waarderen de ouders […]

Leren van afstand

Hieronder een samenvatting van ons onderzoek naar onderwijs op afstand. Liever de PDF downloaden? Dat kan hier!

Lessen van corona volgens ouders

Wat heeft de periode van afstandsonderwijs ouders gebracht? Bekijk hieronder hoe ouders het hebben ervaren, wat ze hebben geleerd en wat ze mee zouden (willen) nemen in de toekomst. Download hier de PDF-versie.

Lessen van corona volgens de leerkrachten

Wat heeft de periode van afstandsonderwijs de leerkrachten gebracht? Bekijk hieronder hoe de leerkrachten het hebben ervaren, wat ze hebben geleerd en wat ze mee zouden (willen) nemen in de toekomst. Download hier de PDF-versie.        

Resultaten Ouderpanel

Hoe hebben ouders de afgelopen periode ervaren? Wat vonden zij van het onderwijs op afstand, en hoe gaat het met hun kind(eren) nu ze weer naar school gaan? Hieronder bespreken we de resultaten van ons meest recente onderzoek onder ouders. Driekwart van de ouders geeft aan dat hun kind(eren) thuis goed konden leren. Maar niet […]

Terug naar school! Vragenlijsten voor ouders, leerlingen en leerkrachten

Na een periode van thuisonderwijs gaan de kinderen weer naar school. Hoe hebben ouders, leerlingen en leerkrachten de afgelopen periode ervaren? Vond iedereen de begeleiding goed? Wat waren de uitdagingen van het lesgeven op afstand en wat waren de waardevolle inzichten? Dat en meer komt u te weten met onze vragenlijsten ‘Terug naar school’ die […]

Leerkrachtenlijst Terug naar school

Na een periode van thuisonderwijs gaan de kinderen weer naar school. Hoe hebben leerkrachten de afgelopen periode ervaren? Voelden zij zich goed in staat om les te geven op afstand? Hoe was het contact met collega’s, leerlingen en ouders? Wat vonden zij de grote uitdagingen en de waardevolle kanten van lesgeven op afstand? En hoe […]

Oudervragenlijst Terug naar school

Na een periode van thuisonderwijs gaan de kinderen weer naar school. Hoe hebben ouders de afgelopen periode ervaren? En hoe hebben hun kinderen het ervaren? Dat en meer komt u te weten met onze vragenlijst ‘Terug naar school’ die elke school zelf kan afnemen onder ouders. Deze vragenlijst hebben we ontwikkeld op basis van het […]

Gratis leerlingpeiling ‘Terug naar school’

In de afgelopen weken hebben wij aan ouders gevraagd hoe zij de sluiting van de scholen hebben ervaren. Hoe was de sfeer in huis, hoe pakten zij het thuisonderwijs aan en was er goed contact met de school? Ondertussen gaan de leerlingen weer naar school. Voor veel ouders een opluchting, want het combineren van werk en […]

Thuisonderwijs: voorlezen

De scholen zijn weer begonnen; tijd voor ontspanning! Deze blog is gericht op even samen ontspannen. Een kind kan enorm genieten van verhalen. Spoiler alert: een kind leert er nog een hoop van ook! Genieten en leren van taal Kinderboeken… aan keuze niets te kort. In de bibliotheek, in de winkel en misschien zelfs in […]

Tips: begeleiding en communicatie

Wat vinden ouders goed gaan in de communicatie met school en welke wensen hebben ouders met betrekking tot contact met de leerkracht en begeleiding vanuit school? Dat en meer in dit artikel.   Een kijkje in opmerkingen van ouders De afgelopen maand heeft Scholen met Succes 2 keer een peiling over thuisonderwijs gehouden bij het […]

Brede ontwikkelkansen voor bovenbouwkinderen: gelukskoekjes maken

Voor moederdag nog wat leuks bedenken met een wat ouder kind ? Of sowieso zin om te ontdekken hoe bakgezellig aanleiding kan zijn tot leren op vele fronten. Leren doe je aan ‘t leven. Zin? Download dan deze powerpoint rondom ontwikkelkansen bij het bakken van gelukskoekjes. Download hier de Powerpoint Gelukskoekjes maken (pdf) met begeleidingsimpulsen […]

Thuisonderwijs: spelen, spelen, spelen

Ook in deze tijd is het belangrijk om oog te houden voor plezier en ontspanning. Thuisonderwijs kost energie, zo blijkt uit ons ouderonderzoek, leer ouders daarom relativeren. Er bestaat niet zoiets als ‘een niet lerende situatie’. Met andere woorden, op school leert een kind, maar ook als hij wakker wordt, ontbijt, en… gewoon speelt door […]

Tips voor thuisonderwijs

Tips voor Thuisonderwijs

Wat vinden ouders goed gaan in het thuisonderwijs? Welke tips hebben ze voor de juf of meester van hun kind? Dat en meer in dit artikel. Een kijkje in opmerkingen van ouders De afgelopen maand heeft Scholen met Succes 2x een peiling over thuisonderwijs gehouden bij het landelijk ouderpanel (met ca 2500 ouders). Naast de […]

Thuisonderwijs: uiten en vormgeven

Dansen, zingen, knutselen, tekenen, bouwen, drama en spelen. Het lijkt normaal kinderspel, maar het is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Eenderde van de ouders gaven in ons laatste ouderonderzoek aan onvoldoende te vertrouwen dat hun kind genoeg thuis leert. Maar laat een kind ook gewoon lekker uiten en vormgeven, dan leert ie […]

Sfeer en dagindeling

Thuisonderwijs en dagindeling

Wat vinden ouders positief bijdragen aan de dagindeling? Hoe ervaren ouders deze periode van samenzijn met kinderen? Welke wegen slaan ouders in om om te gaan met deze nieuwe situatie? Dat en meer in dit artikel.   Een kijkje in opmerkingen van ouders De afgelopen maand heeft Scholen met Succes 2x een peiling over thuisonderwijs […]

Thuisonderwijs en de sfeer in het gezin

Wat vinden ouders positief bijdragen aan de sfeer in het gezin? Hoe ervaren ouders deze periode van samenzijn met kinderen? Welke wegen slaan ouders in om om te gaan met deze nieuwe situatie? Dat en meer in dit artikel.   Een kijkje in opmerkingen van ouders De afgelopen maand heeft Scholen met Succes 2x een […]

Bakken

Thuisonderwijs: de zintuigen gebruiken

Kleuters leren door te ruiken, zien, horen, voelen en proeven. De zintuiglijke ontwikkeling is met eenvoudige spellen te stimuleren en kan ouders helpen die worstelen met thuisonderwijs. “Ik moet mijn kind voortdurend vermaken”, merkten veel ouders op uit ons laatste ouderonderzoek over thuisonderwijs. In deze blog gaan we in op het belang van de zintuiglijke […]

Pittenzak gooien

Thuisonderwijs: ik beweeg, dus ik leer

Bewegend leren is goed voor de ontwikkeling van een kind en een belangrijke motivator voor een kind. En dat motiveren is toch wel een vak apart… Dat merkten veel ouders op uit ons laatste ouderonderzoek over thuisonderwijs. Veel ouders vroegen zich af hoe ze ervoor kunnen zorgen dat kinderen zichzelf vermaken en plezier hebben in […]

Thuisonderwijs lezen

Thuisonderwijs aan kleuters

Thuisonderwijs aan kleuters. Hoe zorg je ervoor dat dat leuk en vooral te doen blijft, voor ouder en kind? De komende week volgt een reeks blogs waarin we ons in het bijzonder richten op kleuters. Er volgen laagdrempelige en down-to-earth spellen/opdrachten/klusjes die een ouder helpt om zijn of haar kleuter klaar te stomen voor groep […]

PERSBERICHT: Ouders minder energie, kinderen minder plezier

Bijna 50% van de ouders heeft een laag energieniveau en kinderen hebben minder plezier in hun schoolwerk, zo blijkt uit het landelijke ouderpanel van onderzoeksbureau Scholen met Succes (met circa 2.500 ouders). Ouders ervaren ballast door het schakelen tussen allerlei rollen (ouder, werknemer, juf/meester). Kinderen missen het contact met hun leeftijdsgenoten.   Scholen hebben zich […]

Ouders minder energie, kinderen minder leerplezier

Nu de basisscholen dicht zijn en thuiswerk stimuleren is voor veel gezinnen de thuissituatie anders dan voorheen. Het ouderpanel van Scholen met Succes (met ongeveer 2.500 ouders) zal de komende weken haar ervaringen delen met betrekking tot: De sfeer in het gezin, De indeling van de dag Het onderwijs aan eigen kind of kinderen. De […]

PERSBERICHT: Ouders tevreden over ondersteuning school

Bijna driekwart van de ouders is tevreden over de ondersteuning die de eigen basisschool biedt bij het verzorgen van thuisonderwijs, zo blijkt uit het landelijke ouderpanel van onderzoeksbureau Scholen met Succes (met ruim 2600 ouders). Veel ouders hebben er alle vertrouwen in dat de kinderen genoeg hebben geleerd in deze eerste week van thuisonderwijs.   […]

Spelend thuisonderwijs voor kleuters

Kleuters leren door spel. Niks nieuws onder de zon. Maar hoe geef je ze daar als ouder nu passende begeleidingsimpulsen in? Welke ontwikkelkansen liggen besloten in het dagelijks leven van wassen, koken, tuinieren, klussen, boodschappen doen en veelal nu ook thuiswerken? Download hier een powerpoint (pdf) met begeleidingsimpulsen voor ouders. Zinnig? Deel gerust voor je […]

Scholen dicht, kinderen thuis

Nu de basisscholen, in verband met de coronacrisis, dicht zijn en thuiswerk stimuleren is voor veel gezinnen de thuissituatie anders dan voorheen. Het ouderpanel van Scholen met Succes (met ongeveer 3000 ouders) zal de komende weken haar ervaringen delen met betrekking tot: de sfeer in het gezin, de indeling van de dag het onderwijs aan […]