Contact met leerkracht tijdens corona

Omdat ouders het afgelopen schooljaar niet meer in het schoolgebouw kwamen hadden ze soms minder contact met de leerkrachten en de directie. Heeft dat effect gehad op de tevredenheid over het contact met de school, of kon de school op andere manieren voorzien in contactmomenten? We doken in de peilingen en zochten het uit. Hoewel […]

Een door school verzorgde lunch, wat vinden ouders?

Kinderen in Nederland eten te weinig groenten, fruit en volkorenbrood en ze drinken te veel suikerhoudende dranken. De school is een goede plek om gezonde voeding te bevorderen, ieder kind gaat immers naar school! Bovendien dient de schoollunch niet één, maar vele doelen. Volgens hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell zijn er vele voordelen aan […]

Skip de coronadip

Het Rode Kruis is weer gestart met de actie #skipdecoronadip, omdat veel jongeren somber worden door de maatregelen en gevolgen van de coronacrisis. Maar niet alleen jongeren hebben hier last van, ook kinderen kampen soms met somberheid. Waardoor wordt het veroorzaakt, hoe merk je het en hoe ga je ermee om? Uit onderzoek onder ons […]

Evaluatie schooljaar in coronatijd

Evaluatie schooljaar Ouderpanel Dat het afgelopen jaar bijzonder was, staat buiten kijf. En een bijzonder jaar vraagt om een bijzondere evaluatie. Daarom hebben wij ons Ouderpanel gevraagd naar hun ervaringen over het schooljaar tot nu toe. We bevroegen de ouders over het welbevinden van hun kind, de periode van thuisonderwijs, de communicatie met de school […]

Nationale dag van de Muziek

Vandaag (24 maart) is het in Nederland de Nationale dag van de Muziek. Op deze dag staan we stil bij alles wat muziek inhoudt, doet en verspreidt. Zo is muziek een mooie manier om je gevoelens te uiten en boodschappen over te dragen. Ook kan er troost worden gevonden in muziek, of kan het je […]

Gratis Terugblikblad voor leerlingen

Met dit Terugblikblad kun je samen met je leerlingen het jaar bespreken. Wat vonden leerlingen leuk aan het onderwijs op afstand? Hoe voelden ze zich toen de school dicht was en hoe voelen ze zich nu? Waarover hebben ze het meest geleerd en waar zijn ze trots op? Download hier het leuke Terugblikblad!

Evaluatie van een bijzonder jaar

Het zijn bijzondere tijden waarin veel van leerlingen, ouders en scholen wordt gevraagd. Periodes van rust wisselen af met periodes van onzekerheid. Periodes van les op school worden afgewisseld met onderwijs op afstand. Een unieke situatie waar veel van te leren is. Hoe zijn scholen met deze situatie omgegaan? Hoe reageren leerlingen? Hoe tevreden zijn […]

Waardering voor school in coronatijd

Hoe waarderen leerlingen de school en de juf of meester nu ze ook meegemaakt hebben hoe het is om dit te missen? Een jaar na de eerste besmetting met corona in ons land, is het tijd om te kijken naar verschillen tussen de periode voor corona en de periode van corona. Zeker na twee periodes […]

Monitoring sociale veiligheid, wat moet ik nog doen en wanneer?

Via Scholen met Succes zijn er verschillende wegen om te voldoen aan de eisen van de Inspectie rondom de monitoring van Sociale Veiligheid en Welbevinden van leerlingen. Dit kan via onze Leerlingtevredenheidspeiling, onze Leerlingpeiling Sociale Veiligheid en via het toevoegen van de vragenset Vensters PO. Lees hieronder wat wij doen, wanneer dit gebeurt en wat […]

Hoe staat onze school bekend?

Ouders willen het beste voor hun kind, het kiezen van een school is daardoor vaak niet eenvoudig. Het imago speelt een grote rol bij de schoolkeuze. Maar hoe komt het imago tot stand en hoe kom je erachter hoe je school bekend staat? Imago Ouders kennen meestal niet alle sterke en zwakke punten van de […]

Een Tevredenheidspeiling, zo werkt dat

Een Tevredenheidsonderzoek aanvragen, hoe gaat dat in z’n werk? Hieronder wordt het proces beschreven! Het is maandagochtend 10 uur als de telefoon gaat. Het is Anja, de directeur van De Regenboog. Zij is benieuwd waar de ouders, leerlingen en medewerkers van haar school tevreden over zijn en vooral ook naar wat zij noemen als verbeterpunten. […]

Vragenlijst Thuisonderwijs

Hebben ouders voldoende faciliteiten (computer, internet) om thuisonderwijs te geven en hoe gaat het ouders af om werk en thuisonderwijs te combineren? Dat en meer komt u te weten met onze compacte thuisonderwijsvragenlijst die elke school zelf kan afnemen onder ouders. Deze vragenlijst hebben we ontwikkeld op basis van het onderzoek naar thuisonderwijs onder ons […]

Tips voor afstandsonderwijs

Afgelopen jaar hebben wij ouders, leerlingen en leraren gevraagd hoe zij het afstandsonderwijs hebben ervaren. Veel zaken waren al snel goed geregeld en scholen kregen regelmatig complimenten voor hun flexibiliteit en goede communicatie. Toch waren er ook verbeterpunten. Hieronder staan de verbeterpunten per doelgroep. Ouders Afstandsonderwijs Slechts 42% van de ouders merkt dat de kinderen […]

2020 in cijfers

2020 in cijfers Ruim 15.000 ouders hebben in 2020 de Ouderpeiling ingevuld voor ongeveer 20.000 kinderen. De ouders gaven gemiddeld een rapportcijfer van 7,7 aan de school. Dat is een fractie hoger dan in 2019. Toen gaven de ouders namelijk een 7,6 aan de school. Van alle gemeten aspecten van de school, waarderen de ouders […]

Leren van afstand

Hieronder een samenvatting van ons onderzoek naar onderwijs op afstand. Liever de PDF downloaden? Dat kan hier!

Lessen van corona volgens ouders

Wat heeft de periode van afstandsonderwijs ouders gebracht? Bekijk hieronder hoe ouders het hebben ervaren, wat ze hebben geleerd en wat ze mee zouden (willen) nemen in de toekomst. Download hier de PDF-versie.

Lessen van corona volgens de leerkrachten

Wat heeft de periode van afstandsonderwijs de leerkrachten gebracht? Bekijk hieronder hoe de leerkrachten het hebben ervaren, wat ze hebben geleerd en wat ze mee zouden (willen) nemen in de toekomst. Download hier de PDF-versie.        

Resultaten Ouderpanel

Hoe hebben ouders de afgelopen periode ervaren? Wat vonden zij van het onderwijs op afstand, en hoe gaat het met hun kind(eren) nu ze weer naar school gaan? Hieronder bespreken we de resultaten van ons meest recente onderzoek onder ouders. Driekwart van de ouders geeft aan dat hun kind(eren) thuis goed konden leren. Maar niet […]

Terug naar school! Vragenlijsten voor ouders, leerlingen en leerkrachten

Na een periode van thuisonderwijs gaan de kinderen weer naar school. Hoe hebben ouders, leerlingen en leerkrachten de afgelopen periode ervaren? Vond iedereen de begeleiding goed? Wat waren de uitdagingen van het lesgeven op afstand en wat waren de waardevolle inzichten? Dat en meer komt u te weten met onze vragenlijsten ‘Terug naar school’ die […]

Leerkrachtenlijst Terug naar school

Na een periode van thuisonderwijs gaan de kinderen weer naar school. Hoe hebben leerkrachten de afgelopen periode ervaren? Voelden zij zich goed in staat om les te geven op afstand? Hoe was het contact met collega’s, leerlingen en ouders? Wat vonden zij de grote uitdagingen en de waardevolle kanten van lesgeven op afstand? En hoe […]

Oudervragenlijst Terug naar school

Na een periode van thuisonderwijs gaan de kinderen weer naar school. Hoe hebben ouders de afgelopen periode ervaren? En hoe hebben hun kinderen het ervaren? Dat en meer komt u te weten met onze vragenlijst ‘Terug naar school’ die elke school zelf kan afnemen onder ouders. Deze vragenlijst hebben we ontwikkeld op basis van het […]