Gratis leerlingpeiling ‘Terug naar school’

In de afgelopen weken hebben wij aan ouders gevraagd hoe zij de sluiting van de scholen hebben ervaren. Hoe was de sfeer in huis, hoe pakten zij het thuisonderwijs aan en was er goed contact met de school? Ondertussen gaan de leerlingen weer naar school. Voor veel ouders een opluchting, want het combineren van werk en […]

Tips: begeleiding en communicatie

Wat vinden ouders goed gaan in de communicatie met school en welke wensen hebben ouders met betrekking tot contact met de leerkracht en begeleiding vanuit school? Dat en meer in dit artikel.   Een kijkje in opmerkingen van ouders De afgelopen maand heeft Scholen met Succes 2 keer een peiling over thuisonderwijs gehouden bij het […]

Tips voor thuisonderwijs

Tips voor Thuisonderwijs

Wat vinden ouders goed gaan in het thuisonderwijs? Welke tips hebben ze voor de juf of meester van hun kind? Dat en meer in dit artikel. Een kijkje in opmerkingen van ouders De afgelopen maand heeft Scholen met Succes 2x een peiling over thuisonderwijs gehouden bij het landelijk ouderpanel (met ca 2500 ouders). Naast de […]

Sfeer en dagindeling

Thuisonderwijs en dagindeling

Wat vinden ouders positief bijdragen aan de dagindeling? Hoe ervaren ouders deze periode van samenzijn met kinderen? Welke wegen slaan ouders in om om te gaan met deze nieuwe situatie? Dat en meer in dit artikel.   Een kijkje in opmerkingen van ouders De afgelopen maand heeft Scholen met Succes 2x een peiling over thuisonderwijs […]

Thuisonderwijs en de sfeer in het gezin

Wat vinden ouders positief bijdragen aan de sfeer in het gezin? Hoe ervaren ouders deze periode van samenzijn met kinderen? Welke wegen slaan ouders in om om te gaan met deze nieuwe situatie? Dat en meer in dit artikel.   Een kijkje in opmerkingen van ouders De afgelopen maand heeft Scholen met Succes 2x een […]

Ouders minder energie, kinderen minder leerplezier

Nu de basisscholen dicht zijn en thuiswerk stimuleren is voor veel gezinnen de thuissituatie anders dan voorheen. Het ouderpanel van Scholen met Succes (met ongeveer 2.500 ouders) zal de komende weken haar ervaringen delen met betrekking tot: De sfeer in het gezin, De indeling van de dag Het onderwijs aan eigen kind of kinderen. De […]

model 21e eeuwse vaardigheden

Samenvatting Onderzoek SLO: 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs

In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’. Het betreft generieke […]

Wat doen we nou eigenlijk KindVak maart april 2016

Wat doen we nou eigenlijk?

Kritische ouders en bevolkingskrimp zorgen ervoor dat het basisonderwijs competitiever wordt. Een zakelijke blik op imago, communicatie en marketing kan  een verschil maken in het voortbestaan of het verdwijnen van een school, vinden marketingdeskundigen gespecialiseerd in het basisonderwijs. ‘Goed onderwijs verkoopt zichzelf niet meer.’ Lees het hele artikel in Kindvak: KindVak Maart/April 2016.pdf.

Uitstraling de Graankorrel

Uitstraling de Graankorrel totaal vernieuwd

Twee jaar geleden kwam Cbs de Graankorrel te Kudelstaart met de vraag hoe hun gebouw een betere uitstraling zou kunnen krijgen, die bovendien beter zou aansluiten op het gewenste profiel. Na een analyse van het gebouw en diverse gesprekken hebben we concrete verbeterpunten aangedragen voor de korte én langere termijn. Inmiddels zijn onze adviezen en […]

spreiding-klantenbestand-2013

Spreiding Klantenbestand 2013

Op deze kaart is de spreiding te zien van de huidige actieve klanten die in 2010, 2011, 2012 of 2013 hebben deelgenomen aan een peiling.

Marktgerichte school heeft de toekomst

Marktgerichte school heeft de toekomst

We weten inmiddels allemaal dat veel basisscholen de komende jaren met een krimpsituatie geconfronteerd zullen worden. Uit recente cijfers van het CBS en de AOB blijkt het voortbestaan van maar liefst 900 scholen te worden bedreigd. Directies en besturen beraden zich dan ook op mogelijke maatregelen om negatieve effecten van een leerlingdaling op te vangen. […]

Nederlandse onderwijscijfers 2006-2012

Nederlandse onderwijscijfers op een rij (2006-2012)

In het schooljaar van 2011/2012 bezochten 1.517.476 leerlingen het basisonderwijs. Dit is een daling van 1,1% ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal scholen is de laatste jaren met circa 23 scholen gestegen. In 2006 waren er 6970 scholen in het basisonderwijs, in 2011 zijn dat er 6993. De gemiddelde schoolgrootte is het laatste […]

Prognose-aantal-leerlingen-basisonderwijs

Marktgerichtheid Onderwijs 2012

Landelijk Brancheonderzoek basis- en voortgezet onderwijs In mei 2012 heeft Scholen met Succes een landelijk brancheonderzoek uitgezet onder alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Het betreft een online onderzoek onder besturen en directies naar de staat van marktgerichtheid in het onderwijs. Voorafgaand aan het onderzoek is in januari/februari 2012 via LinkedIn een […]

Social media in de klas

Social Media in het onderwijs, van moeten naar willen.

Social Media Club Amsterdam organiseerde in het kader van social media in het onderwijs woensdag 15 februari een themameeting met als centrale vraag: ‘Hoe kunnen basisscholen en universiteiten social media onderdeel maken van het lesprogramma of curriculum?’ In een volle zaal in het Loyd Hotel kwamen twee sprekers aan bod, Sanne Kuyt en Wolter Mooi. […]

Spreiding klanten 2008 2011

Spreiding Klantenbestand

Op deze kaart is de spreiding te zien van de huidige actieve klanten (ruim 1600) die in 2008, 2009, 2010 of 2011 hebben deelgenomen aan een peiling. Zie ook: Spreiding klantenbestand 2013.

Inwerken startende leraar

Een kwart van de nieuwe leraren verlaat binnen vijf jaar het onderwijs. Dat is zonde want startende leraren zijn meestal enthousiast en vol ideeën. Zaak dus voor scholen om goed met de startende leraar om te gaan zodat deze niet afhaakt.  Het is belangrijk startende leraren goed in te werken. Veel startende leraren zijn hier […]

Startende leraar

De inwerkprocessen op scholen zijn vaak ad hoc en erg amateuristisch. Scholen met Succes heeft onderzoek gedaan onder 5778 respondenten, hieruit blijkt dat slechts 10,3% van de vrouwen en 14,8% van de mannelijke nieuwkomers ‘zeer tevreden’ is over hun inwerkperiode. Vooral de tevredenheid over de samenwerking tussen collega’s en de mogelijkheid om eventuele problemen bespreekbaar […]