Adviesgesprekken over profilering

De heruitgave van ons boek “Schoolprofilering” als E-boek krijgt veel belangstelling. Dat zien we aan het aantal downloads. We merken dat ook aan de toename van scholen die zich bij ons melden met vragen over profilering en het doen van marktonderzoek. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. De vragen over profilering hebben vaak betrekking […]

Via Jan

Profileren met communicatiemiddelen

Wanneer je met het team je profielrichting hebt bepaald; en als je een (aanzet tot) profielschets hebt gemaakt, dan is het natuurlijk zaak dat het profiel in een duidelijk kernverhaal wordt geformuleerd. En dat het vervolgens via aansprekende communicatiemiddelen tot uiting komt. Scholen met Succes werkt sinds 2015 succesvol samen met VIA JAN. Copywriter & […]

Profileren met het schoolgebouw!

Bij sommige scholen merk je het direct als je het plein op loopt en het gebouw bekijkt : hier regeert succes. Het gebouw is opgeruimd en uitnodigend en wat je leest in de schoolgids en op de website komt overtuigend en professioneel over. De eigenheid, het gezicht van de school straalt door gebouw en communicatiemiddelen […]

Positioneringsschema

Hoe kun je de marktpositie van je school bepalen?

Als de instroom van leerlingen onder druk komt te staan, als andere scholen het beter lijken te doen, dan zoeken veel scholen naar mogelijkheden om de marktpositie te versterken. Men wil gaan positioneren en profileren. Wat is het verschil tussen positioneren en profileren en hoe kun je een positioneringschema opstellen om je huidige marktpositie in […]

Concurrentieanalyse

Hoe maak je een concurrentieanalyse voor je school?

Om je positief te kunnen onderscheiden van de concurrentie moet je allereerst weten wie die concurrenten zijn en vervolgens waar ze, volgens de markt, goed in zijn. Dit breng je in kaart d.m.v. een concurrentieanalyse. Concurrenten zijn in principe alle scholen die in dezelfde vijver vissen. Dus ook scholen van hetzelfde bestuur of scholen met […]

Swot in het onderwijs

Door de ogen van de doelgroep kijken

Sterke profileringspunten vinden Meer zichtbaar worden via gebouw, pers of internet is vaak een doel van profilering. Belangrijke vraag is dan: op welke punten gaan we ons profileren/meer zichtbaar worden. De meeste scholen maken wel eens een swot, meestal in het kader van het schoolplan. Dat is dan een opsomming van sterke punten, verbeterpunten, kansen […]

Beter zichtbaar zijn

Beter zichtbaar zijn!

Wat willen we bereiken met een betere profilering? Doel van betere profilering is over het algemeen: meer en beter zichtbaar willen zijn. En daarachter ligt doorgaans weer het doel om aantrekkelijker voor meer mensen te zijn en dus de aantrekkingskracht van de school te versterken. Een school kan op vele manieren zichtbaar zijn: Zichtbaarheid in […]

Aspecten van profielontwikkeling

Hoe kunnen we ons beter profileren?

Dat is wellicht de meest gestelde vraag die we van scholen krijgen. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden is het nodig om eerst twee aspecten van profilering goed te onderscheiden; A. Profielontwikkeling: schoolprofiel Profileren heeft een interne kant, namelijk het ontwikkelen van een schoolprofiel. Dat gaat over het proces om intern tot een inhoudelijk […]

Goed voornemen: profileren

Goed voornemen: De school beter profileren

Het nieuwe kalenderjaar is nog maar net van start. Tijd voor het uitvoeren van goede voornemens. Wij merken dat aan de toename van scholen die zich bij ons melden met vragen over profilering en het doen van marktonderzoek. Daar zijn we blij mee. Die profileringsvragen hebben over het algemeen betrekking op het verbeteren van de […]

Profileren met Social Media

Profileren met social media

Social media worden steeds populairder onder jonge kinderen. 70% van alle leerlingen in groep 8 maakt wekelijks gebruik van social media. Scholen hebben vaak het gevoel ‘iets te moeten doen met social media’ maar weten niet goed wat en hoe ze dat moeten doen. Jammer, want met social media zet je de school op de […]