Aap, Noot, Mis!

edwin-borgerIn Brandpunt werd half mei een schokkende onthulling gedaan: je kan de Cito-toetsen gewoon op Marktplaats kopen.
Wat ik veel schokkender vond, was het feit dat er ouders (en leerkrachten….) zijn die menen dat zij hun kind helpen door hen met op Marktplaats aangeschafte toetsen te laten oefenen. Een aap kunstjes leren om een hoger eindadvies af te kunnen tikken. Oefenen, antwoorden inprenten … van meten is weten, naar meten is zweten.

Wat mij aan haren rest ging recht overeind staan van het feit dat er Cito-trainingsbureautjes zijn die kinderen leren de vragen van Cito te snappen teneinde een hoger eindadvies af te kunnen tikken.

Van de schok bekomen moest ik onwillekeurig aan Thijs denken. Thijs had op de school waar hij zat een schaar in het stopcontact gestoken en dat vond de juf niet zo fijn. Reden voor de school om de ouders van Thijs te vragen een andere plek voor hem te zoeken. Zodoende stonden ze bij mij voor de deur, met Thijs.

De school van herkomst gaf Thijs een dossier mee waar twee kleurplaten uitvielen toen we het inzagen en dus toog ik als intern begeleider aan de slag. Bij het analyseren van de antwoorden die Thijs op zijn (Cito-LVS) rekentoets had gegeven, kwam ik tot de conclusie dat hij wel veel fout had. Terwijl vader had aangegeven dat zijn zoon op zijn minst hoogbegaafd was. Toen ik Thijs dan ook vroeg waarom hij vraag 7 niet beantwoord had, keek hij mij wat meewarig aan.
“Omdat Cito het juiste antwoord er niet bij heeft gezet.”
Een antwoord waar ik stil van werd en wat Thijs de ruimte gaf het uit te leggen.
“Kijk, hier staat: als een man in 1 uur een kuil van 1 meter graaft, hoe diep is de kuil dan na 2 uur?”
“Het juiste antwoord is anderhalve meter. En dat staat er niet bij.”
Met open mond had ik zitten luisteren naar een oudste kleuter die mij de les leerde.
“Na een uur graven ben je moe en ga je even rusten, water drinken. Dan ga je na een half uur weer verder. Als je in 1 uur een meter graaft, graaf je in een half uur een halve meter. En dat is ook nog maar de vraag, want als je moe bent graaf je in een half uur wellicht minder hard. En dus minder diep.

Thijs werd op mijn school met open armen ontvangen, stak geen schaar meer in een stopcontact, las vaak Harry Potter onder zijn tafel en verliet uiteindelijk groep 8 met een mooi eindadvies.
Het is niet de Cito-fabriek die dit soort uitwassen bedenkt, van trainen tot Marktplaats. Het zijn de overspannen ouders, scholen, die hier de oorzaak van zijn. Zet die maar op Marktplaats. T.e.a.b.

Edwin Borger
Interim directeur en trainer

 

Gepubliceerd in Columns.