Blog: School! Leider of Lijder?

Weet u het nog, schoolleider, het McKinsey rapport uit 2010? Daar werd door zo’n gezaghebbend bureau best wel wat gezegd over uw positie en rol als schoolleider. Wat? Een korte bloemlezing die raakt, als het goed is. Minimaal 40 procent van je tijd met leraren besteden aan verbeteren van onderwijskwaliteit. Voor de leraar die zich als professional verder wil ontwikkelen is de rol van de schoolleider cruciaal.  Ook de leerlingen profiteren van een sterke schoolleider. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het verschil in leerling prestaties tussen scholen voor 25% kan worden verklaard uit het verschil in kwaliteit van de schoolleider.

Maar wat is een sterke schoolleider?

Met die vraag verlaat ik het rapport, dat nu hoogstwaarschijnlijk ergens in een la op het ministerie van OC&W ligt te verstoffen. Als het die la al bereikt had, rapporten over hoe het beter en anders moet zijn er namelijk zat. En daar zit de kracht van een sterke schoolleider. Om als schoolleider sterk te zijn, of dit uit te stralen, heb je geen rapport nodig maar actie. Actie als in gedrag, voorbeeldgedrag, waarmee je laat zien wat jij als schoolleider verstaat onder sterk. Ons onderwijs beweegt, rommelt, bromt, staakt en gaat door. Met als inzet onze leerkrachten beter te belonen. Onder andere. En er zorg voor te dragen dat er voldoende leerkrachten zijn. Terwijl schoolleiders gek worden, bijna dan, van het gegeven dat er niemand meer te vinden is die voor de klas kan. Laat staan dat ze het willen.
Als je van schoollijder, schoolleider wilt worden ga je zelf voor de klas staan. Wat kan er op dit moment in het bestaan van ons onderwijs belangrijker zijn dan een leerkracht voor de klas? Welk directieoverleg, welke werkgroep financiën, welk decentraal overleg of stuurgroep HRM rechtvaardigt dat jij een klas naar huis stuurt?

Voor de klas! Zelf, minimaal 1 dag per week. Daar knapt het onderwijs echt van op. Dan besteed je pas echt tijd aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, dan pak je jouw rol als leider.

Ik val in, wie volgt?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Edwin Borger

Gepubliceerd in Columns.