Huppelen

edwin-borgerNog even en onderwijzend Nederland gaat zes weken genieten van de zomervakantie. Daar moet je dan wel de dagen aftrekken die de juffen en meesters (al dan niet verplicht) werken in de vakantie. En die dagen zijn dan eigenlijk weer geen vakantie en dat kun je in de nieuwe cao en taakbeleid en….je zou er stress van krijgen. En zoals u weet, en zo niet dan weet u dat nu, zijn stress en werkdruk nogal gerelateerd.

Er is sprake van werkdruk als er een disbalans ontstaat tussen de eisen die het werk stelt aan een werknemer (de ‘taakeisen’) en de mogelijkheden die deze werknemer heeft om dat werk goed uit te voeren (de ‘regelmogelijkheden’). PO in actie heeft de bordwisser in het hoenderhok gegooid. Naast meer poen willen ze ook een investering in het onderwijs voor minder werkdruk. PO in actie eist de volgende maatregelen: meer helpende handen in de school door het faciliteren van onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Naast de salarissen nog meer poen (meer helpende handen in de school door het faciliteren van onderwijsondersteunend personeel en kleinere klassen) betekent huiswerk voor de nieuwe minister van onderwijs. En die van financiën……

En wat betekent meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten? Dat wordt een puzzel voor besturen, inspectie, politiek en voor het PO zelf. In actie komen dus om ook zelf te gaan bedenken hoe je vooral de administratieve lasten kunt gaan beperken. Om zo tijd te kunnen vinden om meer bezig te kunnen zijn met lessen voor te bereiden. En daar knijpt het. Al sinds ik begon met meester zijn. De speelruimte (regelmogelijkheden) die je als leerkracht hebt, is de laatste tijd alleen maar ingeperkt. Al dan niet in de beleving van de leerkrachten zelf (het moet van de inspectie!) en het enthousiasme van de leerkrachten (de avond4daagse, kerstviering, musical, schoolkamp, goede doelen, jaargang tandenpoetsen, de Koningsdag en ga zo maar door). Ze kosten allemaal tijd die je niet kunt besteden aan het voorbereiden van lessen. Stop er dus mee.

Lang geleden maakte ik als tijdelijk schoolleider de fout door op een ietwat onrustige school een kind aan te spreken dat door de gang rende. Ondanks de kanjertraining, de vreedzame school, het pestprotocol en de 5 gouden regels die overal in de school aan de muur hingen, was rennen eigenlijk niet toegestaan. Onrust, druk, gedoe. Leek wel op werkdruk. Met een meer dan sympathieke stemverheffing riep ik het rennende kind bij me. “Volgens mij staat er bij gouden regel nummer 5: “Wees niet bang, we lopen rustig in de gang.” Het kind keek me vriendelijk aan, bekeek de gouden regels nog een keer, en antwoordde: “Ik rende niet, ik huppelde”. Nu leek een al dan niet semantische discussie over het verschil tussen huppelen en rennen mij niet op zijn plaats, ik had het namelijk erg druk…., en dus vroeg ik maar waarom zij huppelde. “We gaan straks geschiedenis doen. Dat vind ik zo leuk. Ik moest alleen plassen en ik huppelde terug naar de klas omdat ik er dan eerder ben. Dan hoef ik niet zo veel te missen.”

De volgende dag had het kind het druk met het verwijderen van de gouden regels.
Regel het. Zelf! Fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,

Edwin Borger

directeur (a.i.) Jozefschool

Gepubliceerd in Columns.

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.