Het onderwijs in cijfers.

De onderwijsinspectie heeft de staat van het onderwijs gepubliceerd; de feiten en de cijfers op een rij. Zoals de inspectie zelf zegt:

’Hierin staat wat onze inspecteurs het afgelopen schooljaar gezien hebben op scholen en opleidingen.’

Een vuistdik rapport waar sommige scholen moeite mee hebben. Het zou een rapportcijfer aan het onderwijs geven, leiden tot teaching to the test. De inspectie verwoordt dit in het voorwoord echter als volgt:

“Eén ding zult u er dus niet in tegenkomen: een rapportcijfer waarmee wij het onderwijs waarderen. Net als wij het onderwijsstelsel niet tot één cijfer willen terugbrengen, doen wij dat ook niet met scholen en instellingen. Eén getal is vaak misleidend en daar komen schoolleiders en leraren steeds meer tegen in verzet.”

Toen ik in de derde klas van de Sint Bavoschool zat had ik voor gedrag op mijn laatste rapport een 9. Mijn ouders beloonden dit met een ijsje bij Jamin. In de vierde klas stond er voor gedrag op mijn eerste rapport een 3. Mijn ouders beloonden mij door een gesprek aan te gaan met juf A. Deze vertelde dat ik teveel praatte, altijd een antwoord klaar had en slecht stil kon zitten. Dezelfde avond spraken mijn ouders met mij en vroegen ze mij om mijn verhaal.
“Juf vond mij lief. Juf A niet.”
Op basis van het verhaal achter de cijfers gingen mijn ouders over tot actie. Gericht en doeltreffend.
En het hielp.
Voor mij in ieder geval…

De waarheid achter de cijfers en de cijfers vormen een mooi verhaal van het onderwijs. Op landelijk gebied en op het niveau van de individuele school. Of dat nu een verslag van de inspectie is, een tevredenheidpeiling of andere op getallen steunende zaken. Ga altijd op zoek naar het verhaal achter het cijfer, het getal.

Het helpt. Voor mij in ieder geval.

Edwin Borger

edwin-borger

Edwin Borger

Interim directeur en trainer

 

Lees ook: Leerlingen minder gemotiveerd?? Vergelijkingen tussen het onderwijsverslag van de inspectie en de peilingen van Scholen met Succes.

Gepubliceerd in Columns.