Ondersteboven

Nog net niet droog achter mijn oren mocht ik stage lopen bij meester Jan in groep 3. Mijn toenmalige wiskundedocent van de academie zou een rekenles komen bekijken. Op zich al een wonder. Meestal kwam de docent Nederlands een tekenles observeren, terwijl degene die ons leerde tekenen iets mocht zeggen over een rekenles. Ik ging de kinderen leren dat het grootste getal op aarde eigenlijk niet bestond. Er zullen vast wiskundigen zijn die deze les wetenschappelijk onderbouwd kunnen afschieten. Meester Jan vond het prima. Eigenlijk vond hij alles prima.

De ochtend brak aan en meester Jacques betrad het klaslokaal. Hij gaat binnenkort met pensioen en het onderwijs huilt, waar het eens heeft gelachen. De hele klas moest ook lachen om meester Jacques. Hij had een wat verwilderde haardos en zou bij een Catweazle look- a-like contest glansrijk eerste zijn geworden. Ook al had hij geen baardje. Nadat ik de orde had hersteld en meester Jan koffie was gaan halen voor meester Jacques, begon de les. Kom daar vandaag de dag nog maar eens om. Drie mannen in één klas.

Met de groep ontstonden prachtige gesprekken over wat nu het grootste getal ter wereld was. 1999828283784847575578575956999999897979797969493492999 paste nog net op het bord. Meester Jan keek triomfantelijk toe, meester Jacques schreef, knikte en glimlachte. Mariska stak haar vinger op en zei: “Dat is niet het grootste getal, meester”. Drie mannen keken haar aan, zij week niet. “Als je de 6 omdraait krijg je een 9”. Minister Bussenmaker hanteert hetzelfde principe als Mariska. Ze draait de boel in het MBO ‘gewoon’ even om en het resultaat is dat alles dan weer wel klopt. Kijkt u hier maar eens: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3609059/2014/03/07/Middeleeuwse-gildes-in-modern-mbo.dhtml Vooruit naar vroeger heet dat. Wellicht werkt het voor Jet ook zoals het voor mij werkte: van meester Jacques kreeg ik voor mijn les een goed.

Edwin Borger

edwin-borger

Edwin Borger

Interim directeur en trainer

Gepubliceerd in Columns.