Autonomie van leerkrachten versterken

Autonomie van leerkrachten verstereknUit onderzoek blijkt dat docenten zich in hoge mate verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling (93% voelt zich hiervoor verantwoordelijk, 4% voelt zich hier niet verantwoordelijk voor). De goede wil is er, maar om schoolontwikkeling vanuit docenten tot stand te brengen is er een omslag nodig in denken en doen, voor leerkrachten èn leidinggevenden.

Wanneer schoolontwikkeling meer in handen komt van docenten zal dit zorgen voor een hogere leerkwaliteit, betere zorg en een betrokken, gemotiveerd team. Docenten leren dat de eigen praktijk staat centraal. Dat het gaat om hún invloed op het leren van leerlingen. Docenten krijgen een rol als ontwerper, coach en onderzoeker. Dat vraagt ruimte om experimenteel te ontdekken wat wel en niet werkt.

Niet iedereen zal hier even bedreven in zijn, het is daarom ook belangrijk dat duidelijk is wat docenten zelf kunnen en waar zij hulp bij nodig hebben. Een grote rol is hierbij weggelegd voor feedback en coaching. Niemand leert immers op een eiland. Leren van en met elkaar wordt daarom georganiseerd, evenals reflectie op de eigen praktijk. Slechts in een lerende organisatie wordt samenwerken betekenisvol.

De Lerende School ondersteunt scholen(groepen) in het bereiken van deze cultuuromslag. Als resultaat hiervan vergroten scholen het durvend, creërend, coachend en onderzoekend vermogen. Zowel het team als de leidinggevenden worden ondersteund om dit zelf te kunnen.

Per 1 juni 2016 is De Lerende School het onderwijsadviesbureau van Scholen met Succes. Daarmee hebben we een gespecialiseerd bureau in huis dat direct vervolg kan geven op ontwikkelvragen die samenhangen met de Tevredenheidspeilingen. De Lerende School heeft ervaren adviseurs die scholen helpen om de onderzoekende, lerende, professionele organisatie verder te versterken. Het bureau is opgericht door Hans van Rijn, bedenker en ontwikkelaar van Zien!, Integraal en het KindVolgModel. Hij ziet deze instrumenten als bouwstenen van een continu ontwikkelingsproces binnen een onderzoekende cultuur.

Klik hier om contact op te nemen met Hans van Rijn ().

Gepubliceerd in De Lerende School.