Fusie voor meer onderzoekend leren.

De lerende schoolSinds 1 juni 2016 is De Lerende School het onderwijsadviesbureau van Scholen met Succes. Daarmee hebben we een gespecialiseerd bureau in huis dat direct vervolg kan geven op ontwikkelvragen die samenhangen met de tevredenheidspeilingen en andere instrumenten. De Lerende School helpt scholen om het lerend vermogen van de organisatie, van alle medewerkers te vergroten. Lerende scholen met een onderzoekende cultuur die er op gericht is om duurzaam en sprankelend sterk te zijn.

Lerende scholen

In lerende scholen is er een zichtbare verbinding tussen leren en op leren gericht overleg en leiderschap.  Door lerend onderzoeken en onderzoekend leren in de cultuur te verankeren, ontstaat er een kwaliteitscultuur die garant staat voor duurzaam sterk onderwijs. Onderzoekend leren start met data-enthousiasme. Het vraagt vervolgens om onderzoeksvaardigheden en het creëren van een onderzoekende cultuur.

Op leren gerichte instrumenten

Een onderzoekende cultuur vraagt om middelen die het onderzoekend leren op gebruiksvriendelijke wijze ondersteunen. We moeten daarom niet schromen bestaande software opnieuw uit te vinden. Door instrumenten doelbewust als bouwstenen in onderzoekend leren te gebruiken, draag je daar aan bij. Willen we onderzoekend leren echt geweldig maken, dan vraagt dit om een nieuwe doordenking van bestaande instrumenten. Wij geloven dat data intelligenter gebruikt kunnen worden. Wij zijn van mening dat in de gebruiksvriendelijkheid van instrumenten nog veel winst geboekt kan worden. Instrumenten kunnen nog veel meer bijdragen aan “ontzorging”.

Wat kan onze fusie voor u betekenen

Voor onze klanten gaat deze visie en fusie onder andere betekenen dat we, naast onze huidige dienstverlening:

  • schoolorganisaties beter kunnen ondersteunen met nieuwe, op leren gerichte onderzoeksinstrumenten
  • het onderzoekend leren zichtbaar kunnen ondersteunen met gebruiksvriendelijke software
  • kwaliteitszorg helpen vereenvoudigen
  • leren van en met elkaar faciliteren met middelen die leren leuk maken

Meer informatie?

Benieuwd naar wat we gaan doen? Interesse om als schoolorganisatie hierin mee te denken? Laat het ons weten! De beste instrumenten ontstaan samen met de gebruikers.

Gepubliceerd in De Lerende School.