Kwaliteitscultuur: van vinken naar vonken

Het nieuwe inspectiekader noemt twee woorden die blijk geven van nieuw inzicht: “ambitie” en “kwaliteitscultuur”. Daar zijn we blij mee. Een school zonder ambitie is per definitie kwetsbaar. Cultuur bepaalt. In kwaliteitszorg gaat het vaak meer om vinken dan om vonken. Dat kan anders. Dat moet anders. Veel scholen willen dit ook anders, maar zijn zoekend in het hoe. Werken vanuit ‘willen voldoen’ zit diep ingebakken in het onderwijssysteem.

 

 

Kwaliteit begint met ambitie. Het gezamenlijke verlangen om een bepaalde kwaliteit neer te zetten. Werken vanuit ambitie voorkomt middelmatigheid. Duurzaam sterke school worden, begint met een krachtige collectieve ambitie.

Kwaliteit gaat vervolgens om hoe je erin slaagt die ambitie waar te maken. Kwaliteit moet geen toeval zijn. Je moet er voor zorgen. Dat is dus waar kwaliteitszorg zich op richt: zorgen dat ambitie werkelijkheid wordt. Wij noemen dat “succes zichtbaar maken”. Dat succes gaat om de ontwikkeling van leerlingen, medewerkers en organisatie.

Door kwaliteitszorg in te richten vanuit dat perspectief, succes zichtbaar maken, halen we kwaliteitszorg uit de sfeer van ‘voldoen’ en ‘vinken’. Draagt kwaliteitszorg bij aan een cultuur van willen weten en ‘vonken’. Leiding geven aan kwaliteitszorg die zo functioneert, vraagt bewust leren. Als leidinggevende ben je hierin bepalend. Het gaat meer om manieren dan om papieren:

  • kwaliteitszorg, dat zijn wij
  • werken vanuit willen weten in plaats vanuit willen voldoen
  • bewust met je team op zoek gaan naar deugdelijke data
  • data gebruiken om te bouwen aan een reflectieve cultuur
  • schoolontwikkeling en persoonlijke groei expliciet verbinden
  • snelle feedback inzetten om teamleren te versterken

Zo wordt kwaliteitszorg een krachtig middel om te bouwen aan een kwaliteitscultuur die vonkt. De systematiek borgt in die manier van werken de dynamiek. Daar bereiken we dat teamleden ervaren: kwaliteitszorg, dat zijn wij!

Hans van Rijn, De Lerende School

Gepubliceerd in De Lerende School.