Leiderschap in De Lerende School

Op leren gericht leiderschap

Leiding geven aan lerende scholen vraagt dat je “op leren gericht leiderschap” ontwikkelt.

Je begrijpt als interne begeleider, schoolleider of bestuurder dat jouw effect op het leren van professionals het verschil maakt. Je begrijpt dat jij een voorbeeldfunctie hebt in een lerende cultuur. Je wilt je impact vergroten op het leren van leraren. Je wilt weten hoe jij maximaal bijdraagt aan een cultuur waarin mentoring en onderzoekend leren centraal staan. Je wilt je vaardig voelen in het doen van de juiste procesinterventies. Je ziet het als je kerntaak om collega’s te empoweren.

Onderzoekend leiderschap

Onderzoekend leiderschap ontwikkelen, maakt dat je met vertrouwen leiding kunt geven aan een lerende school. Je bent de vragende in plaats van de verklarende. Je komt niet met oplossingen en activiteiten, maar je legt patronen bloot, maakt bewust en activeert teamleden om de regie te nemen. Je weet wat nodig is om datamoeheid om te zetten naar datablijheid. Je weet wat nodig is om leren door reflecteren tot gewoonte te maken. Je geeft feedback die de kern raakt en tot onderzoek en reflectie uitdaagt. Werken aan vergroting van je vaardigheden hierin kan op veel manieren. Het onderstaande zien we als belangrijke bouwstenen.

Reflectieve dialoog

De reflectieve dialoog is dé kernvaardigheid in onderzoekend leiderschap. Insteken op vergroting van reflectief vermogen op elk niveau is de kortste weg naar duurzaam sterke schoolontwikkeling. Je ontwikkelt de houding en vaardigheden om op basis van data (leerlingvolgsysteem, 360 graden feedback, het kwaliteitsinstrument, observaties) de reflectieve dialoog te voeren. Je ervaart de impact hiervan.

Observeren

Meer rendement halen uit flitsbezoeken en klassenobservaties. Je leert feedback geven die leidt tot beoordelingsbekwame leerkrachten. Je vergroot de kwaliteit van het zien. Je komt los van kijklijstjes. Je leert om te ‘thematiseren’. Je ervaart: dát bepaalt de kwaliteit van de feedback. Je leert leerkrachten bovendien om te blijven focussen op wat er echt toe doet in hun eigen leren.

Leren zichtbaar maken

Je leert om het principe “leren zichtbaar maken” toe te passen op elk niveau. Je bent in staat om teamleden te leren dit principe toe te passen in de eigen groep en op persoonlijk niveau. Je kunt dit zo doen dat dit bijdraagt aan datablijheid. Je leert hoe het werken met data-instrumenten vooral energie gééft en bijdraagt aan vergroting van autonomie. Je bent in staat om een kwaliteitscultuur te realiseren.

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Leiderschap in de lerende school

Leiding geven aan lerende scholen raakt professionaliseringsthema 3: Kennis- en kwaliteitsontwikkeling. De Lerende School heeft dit professionaliseringsthema uitgewerkt in een Kwaliteitskaart. Zie dit vooral als hulpmiddel in reflectie. Wat zie je als beginsituatie?

Schoolontwikkeltrajecten

Onderwijsadviesbureau De Lerende School ondersteunt leidinggevenden in schoolontwikkeltrajecten door middel van coaching, werkplaatsleren, assessment, intervisie en masterclasses. Al onze bijeenkomsten kunnen gebruikt worden in het kader van herregistratie. Dat doen we door informeel leren. De eigen praktijk als uitgangspunt. Leren door doen. Dat kan samen met collega’s (netwerkleren) of via individuele leerwerktrajecten.

Hans van Rijn,
De Lerende School
Tel. 0182 604 553
info@delerendeschool.nl
http://www.delerendeschool.nl

Gepubliceerd in De Lerende School.