Leren van elkaar

Het leren van elkaar is bij vele onderzoeken als methodiek naar voren gekomen met de grootste leeropbrengst en de meest blijvende resultaten. Een van de belangrijkste factoren van succes is het context-specifiek leren. Het is nu mogelijk om deze manier van leren te combineren met herregistratie in het schoolleidersregister.

Leren van elkaar

Werken aan herregistratie

Herregistratie betekent dat je na registratie als RDO doelgericht blijft werken aan je professionalisering. Om de vier jaar dient opnieuw registratie plaats te vinden. Bij minimaal drie van de zeven professionaliseringsthema’s kun je aantonen dat sprake is van ontwikkeling.

Omdat thema’s aangepast kunnen worden, is zaak om vroegtijdig je keus in het register aan te geven. Een gekozen thema blijft geldig tot dit is afgerond.

Formeel of informeel leren

Per thema kun je zelf kiezen of je professionaliseert door middel van formeel of informeel leren. Bij formeel leren volg je een opleiding, cursus of training die het (deel)thema behandelt. Alleen de door het schoolleidersregister PO beoordeelde aanbod komt daarvoor in aanmerking. Na afronding upload je het diploma of certificaat in het schoolleidersregister en rond je het (deel)thema af.

Informeel leren is feitelijk praktijkleren. Je kunt bijvoorbeeld de eigen schoolontwikkeling als leercasus aangrijpen. De validerings- en hulpvragen bij elk professionaliseringsthema zijn een handig hulpmiddel om je eigen leren zichtbaar te maken. Toetsing vindt plaats door collega-schoolleiders of door een professioneel beoordelaar. Je uploadt het verslag in het schoolleidersregister en rond daarmee het thema af. Bij De Lerende School werken onderwijsadviseurs die vanuit MentesMe gecertificeerd zijn als professioneel beoordelaar.

Je eigen praktijk verbeteren èn herregistreren

Leren wordt betekenisvol wanneer je eigen praktijk leidend is:

  • Als directeurengroep wil je kwaliteitszorg op een hoger niveau tillen.
  • Je wilt met het team de slag maken naar professionele leergemeenschap.
  • Je wilt op leren gericht leiderschap ontwikkelen.
  • Je wilt samen met collega-directeuren inzetten op profilering en innovatie.

Dit zijn allemaal kansen om werken en leren te verbinden en op een hele natuurlijke wijze te werken aan herregistratie. De Lerende School ondersteunt daarin.

Wat we doen om herregistratie mogelijk te maken

  1. We ontwerpen samen met besturen trajecten waarbinnen informeel leren en herregistratie samen op gaan. We sluiten altijd aan bij de strategische doelen van de organisatie. We leggen expliciet de relatie tussen de professionaliseringsthema’s en de leerroutes die schoolleiders doorlopen.
  2. We helpen schoolleiders om het leerproces van informeel leren te structureren door middel van 360 graden assessments en iGROW trajecten. Schoolleiders kiezen een thema. Met behulp van een 360 graden assessment krijgt elke deelnemer inzicht in de beginsituatie ten aanzien van dit thema. Op basis van de uitkomst maken deelnemers verbinding met collega’s schoolleiders. Iedereen wordt mentor, iedereen mentee. We bieden workshops om elkaar effectief te mentoren. Het iGROW traject borgt dat schoolleiders door informeel te leren hun leercurve inzichtelijk maken. Aan het eind van het iGROW traject vindt een tweede assessment plaats onder collega’s. Tijdens een gesprek met de eigen mentor en de “professionele beoordelaar” worden de iGROW’s en de voortgang besproken en beoordeeld. Bij De Lerende School werken door Mentes Me geaccrediteerde beoordelaars.
  3. Schoolleiders kunnen er ook voor kiezen om met één van de professionele beoordelaars een informeel leertraject in te gaan. Dat kan op individuele basis maar ook als groep. Ook in deze route maken we gebruik van de methodiek vanuit Mentes Me. In alle gevallen ervaar je als schoolleider of directiegroep maximale regie over het eigen leren. Je hebt de ruimte om te kiezen voor een manier van vormen die het beste aansluit bij de behoeften. Supervisie, intervisie, een combinatie van training en intervisie, het is allemaal mogelijk.
Gepubliceerd in De Lerende School.