PERSBERICHT: Ouders minder energie, kinderen minder plezier

Bijna 50% van de ouders heeft een laag energieniveau en kinderen hebben minder plezier in hun schoolwerk, zo blijkt uit het landelijke ouderpanel van onderzoeksbureau Scholen met Succes (met circa 2.500 ouders). Ouders ervaren ballast door het schakelen tussen allerlei rollen (ouder, werknemer, juf/meester). Kinderen missen het contact met hun leeftijdsgenoten.

 

Scholen hebben zich ingespannen om thuisonderwijs verder vorm te geven. Dat wordt gewaardeerd. Ongeveer de helft van de ouders verwacht dat hun kinderen voldoende leren. Opvallend is dat kinderen minder plezier hebben in hun schoolwerk dan in de eerste week. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat kinderen aanzienlijk minder contact met leeftijdsgenootjes hebben. Hans van Rijn (onderwijsadviseur) wijst erop dat dit impact heeft op de kwaliteit van het leren. “De sociale leeromgeving versterkt het schoolse leren, weten we. Als bovendien het energieniveau bij ouders onder druk staat en het leerplezier bij kinderen vermindert, is het voor scholen denk ik goed om de lat niet te hoog te leggen. Het motto ‘eerst relatie dan prestatie’ is meer dan ooit betekenisvol.”

 

Veel ouders geven aan een duidelijk ritme in de dagen te kunnen brengen en tweederdedeel van kinderen is ontspannen. Met elkaar thuis zijn en veel tijd met het gezin kunnen doorbrengen geeft fijne en gezellige momenten. Toch is het schipperen voor ouders om thuiswerken en thuisonderwijs te combineren. Een groeiend aantal kinderen heeft nadrukkelijk sturing nodig ten aanzien van het schoolwerk. In de eerste week gaf tweederdedeel van de ouders aan tevreden te zijn over de ondersteuning vanuit school. De tevredenheid daarover is in drie weken met meer dan 10% gedaald.

 

Deze vragenlijst is ingevuld door 773 ouders. Dat is een responspercentage van 30% waarmee de resultaten statistisch betrouwbaar zijn voor de gemeten doelgroep. Het ouderpanel is samengesteld via deelnemende scholen voor de ouderpeilingen. Ouders in ons ouderpanel hebben zich aangemeld nadat zij een oudertevredenheidspeiling hebben ingevuld van Scholen met Succes.

Lees hier het hele verslag.

 

Thuisonderwijsvragenlijst afnemen op uw school?

Meet met de compacte thuisonderwijsvragenlijst hoe ouders het thuisonderwijs ervaren en welke verbeterpunten ze aanreiken. Lees hier meer over de thuisonderwijsvragenlijst of meld u hieronder direct aan!

 

Aanmelden Thuisonderwijsvragenlijst

Gegevens contactpersoon

Gegevens bestuur / school

Aanvullende wensen

Gepubliceerd in Media.