PERSBERICHT: Ouders tevreden over ondersteuning school

Bijna driekwart van de ouders is tevreden over de ondersteuning die de eigen basisschool biedt bij het verzorgen van thuisonderwijs, zo blijkt uit het landelijke ouderpanel van onderzoeksbureau Scholen met Succes (met ruim 2600 ouders). Veel ouders hebben er alle vertrouwen in dat de kinderen genoeg hebben geleerd in deze eerste week van thuisonderwijs.

 

Het onderwijs heeft in een kort tijdsbestek een switch gemaakt van fysiek onderwijs naar online educatie. Ouders hebben veel waardering voor de snelheid waarmee scholen thuisonderwijs mogelijk wisten te maken. Zo zijn bijvoorbeeld werkbundels uitgedeeld en staan de online opdrachten klaar. Ook livestream contact tussen leerling en leerkracht wordt daar waar mogelijk ingezet, en wordt door ouders als zeer waardevol beschouwd.

 

Thuisonderwijs vraagt veel van ouders. Een groot deel van de kinderen heeft nadrukkelijk sturing nodig ten aanzien van het schoolwerk. De belastbaarheid van ouders is een cruciale factor. Het moeten schakelen tussen allerlei rollen (ouder, werknemer, juf/meester) kost energie en is voor veel ouders nog zoeken. Het zou werknemers helpen wanneer werkgevers expliciet hun begrip uitspreken voor deze situatie. Door het thuisonderwijs krijgen ouders inzicht in hoe kinderen omgaan met het schoolwerk en in het werk van een leerkracht. Zij spraken uit nog meer waardering te hebben gekregen voor de leerkrachten.

 

Terugkijkend op de eerste week met de kinderen thuis, slaagt tweederdedeel van de ouders er goed in om een duidelijk ritme in de dag aan te brengen. Wel belemmert een tekort aan laptops en/of tablets een goede dagplanning, vooral in situaties waarin ouders door hun thuiswerk hierop ook aangewezen zijn.

 

De vragenlijst is ingevuld door 693 ouders en geeft daardoor een representatief beeld van de beleving van ouders betreffende de gewijzigde thuissituatie en het thuisonderwijs. Het ouderpanel is samengesteld via deelnemende scholen voor de ouderpeilingen.

 

Bekijk het rapport hier

 

Thuisonderwijsvragenlijst afnemen op uw school?

Meet met de compacte thuisonderwijsvragenlijst hoe ouders het thuisonderwijs ervaren en welke verbeterpunten ze aanreiken. Lees hier meer over de thuisonderwijsvragenlijst of meld u hieronder direct aan!

 

Aanmelden Thuisonderwijsvragenlijst

Gegevens contactpersoon

Gegevens bestuur / school

Aanvullende wensen

Gepubliceerd in Media.