2020 in cijfers

2020 in cijfers

Ruim 15.000 ouders hebben in 2020 de Ouderpeiling ingevuld voor ongeveer 20.000 kinderen.
De ouders gaven gemiddeld een rapportcijfer van 7,7 aan de school. Dat is een fractie hoger dan in 2019. Toen gaven de ouders namelijk een 7,6 aan de school.

Van alle gemeten aspecten van de school, waarderen de ouders het contact met en het functioneren van de leerkracht het meest.
De inzet en motivatie van de leerkracht kan rekenen op een 8,6. De omgang van de leerkracht met de leerlingen scoorde dit jaar een 8,4. Dit werd op de voet gevolgd door de vakbekwaamheid van de leerkracht, die een 8,3 kreeg van de ouders.


Ouders zijn minder tevreden over de veiligheid op weg naar school. Dit kreeg slechts een 5,8.
Ook de speelmogelijkheden op het plein vielen tegen. Deze scoorden een 6,8. De aandacht voor het pestgedrag kan ook zeker beter. Ouders gaven dit een rapportcijfer van 6,9.

Afgelopen jaar was de communicatie met ouders natuurlijk nog belangrijker dan andere jaren. Maar liefst 96% van de ouders geeft aan dit erg belangrijk te vinden.

83% van de ouders was tevreden over de informatie die zij ontvingen over hun kind. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, toen was het 84%.

De informatie die de ouders ontvingen over de school scoorde ook hoog: 85% van de ouders is tevreden. Dit is bijna hetzelfde als in 2020, toen gaf 84% van de ouders aan er tevreden over te zijn.

 

Gepubliceerd in Nieuws.