Contact met leerkracht tijdens corona

Omdat ouders het afgelopen schooljaar niet meer in het schoolgebouw kwamen hadden ze soms minder contact met de leerkrachten en de directie. Heeft dat effect gehad op de tevredenheid over het contact met de school, of kon de school op andere manieren voorzien in contactmomenten? We doken in de peilingen en zochten het uit.

Hoewel veel ouders het jammer vinden dat ze het informele praatje met de leerkracht en andere medewerkers van de school moeten missen, blijkt uit de peiling dat de meeste ouders nog steeds tevreden zijn over het contact met de leerkracht. Voor de coronamaatregelen was 93% tevreden en 7% ontevreden, tijdens de maatregelen is 91% tevreden en 9% ontevreden*. Het aantal ontevreden ouders is dus maar met 2% gestegen. Wat ook interessant is om te zien, is dat tijdens de maatregelen meer ouders erg tevreden zijn over het contact met de leerkracht. Hoewel we hier geen conclusies uit kunnen trekken, lijkt het erop dat ouders de extra moeite die leerkrachten in het contact steken erg waarderen.

*Gegevens voor corona uit 2018-maart 2020: 6000 respondenten. Gegevens tijdens corona: maart 2020-heden: 4500 respondenten

Gepubliceerd in Nieuws.