Een door school verzorgde lunch, wat vinden ouders?

Kinderen in Nederland eten te weinig groenten, fruit en volkorenbrood en ze drinken te veel suikerhoudende dranken. De school is een goede plek om gezonde voeding te bevorderen, ieder kind gaat immers naar school! Bovendien dient de schoollunch niet één, maar vele doelen. Volgens hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell zijn er vele voordelen aan de schoollunch: “Van gezondheid, schoolprestaties, overblijfstructuur tot sociale integratie en ondernemerschap. De schoollunch is gewoon goed voor de samenleving”.

In veel Europese landen draagt een (warme) schoollunch bij aan de gezondheid en levensverwachting van kinderen. Ook op de Nederlandse kinderdagverblijven wordt vaak naar tevredenheid een lunch verzorgt. Waarom dan niet op de basisscholen? Het blijkt dat Nederlanders zo’n schoollunch vooral ingewikkeld, duur en betuttelend vinden. Tilly de Jong (GLOS Educatief) zegt hierover: “Breng naar ouders de boodschap dat het hen ook wat oplevert. Nodig hen uit om te komen kijken. Zorg dat het gelijk is voor alle kinderen. Kies voor een positieve benadering: dus niet ‘wij weten het beter’. Neem ouders serieus. En neem ze mee in het proces.” Ook vindt De Jong dat de overheid een bijdrage moet leveren, evenals zorgverzekeraars en eventueel bedrijven. “Dit kan landelijk, maar liever nog per gemeente. Ouders moeten ook meebetalen, eventueel inkomensafhankelijk. Tenslotte kost thuis lunchen ook geld.”

Voor of tegen

Wij waren benieuwd naar de mening van ons Ouderpanel.* Bijna een kwart is voorstander van een door school verzorgde lunch en 40% zegt ‘misschien’. Er lijkt dus wel degelijk draagvlak te zijn. Ouders van leerlingen uit de groepen 1 en 2 zien het meest in een door school verzorgde lunch, onder deze ouders is 30% voorstander. Ook de reisafstand blijkt van invloed te zijn; ouders die minder dan 5 minuten reizen van school wonen zijn minder vaak voorstander dan ouders die langer dan een kwartier moeten reizen (respectievelijk 20% en 41% voorstander). Of de school nu al een continurooster heeft, heeft geen invloed. In beide gevallen is ongeveer een kwart van de ouders voorstander van de door school verzorgde lunch.

De argumenten

Tegenstanders geven als grootste bezwaar de keuze van voeding en/of het aanbod aan. Als tweede bezwaar noemen zij de financiën. Tegenstanders zouden gemiddeld genomen niet meer dan €1,50 voor een door school verzorgde lunch over hebben. Verder noemen tegenstanders vaak dat voeding een taak van de ouders is en niet van de school. Ook vinden ze dat hun kind al gezond eet en vinden ze het een nadeel dat ze geen controle meer hebben over wat en hoeveel hun kind eet. Daarnaast zijn er ouders die een gezamenlijk lunch niet hygiënisch vinden of denken dat er veel eten weggegooid zal worden.
Voorstanders noemen als grootste voordelen dat het gemakkelijk is, dat de lunch onderdeel is van het dagprogramma, dat kinderen leren over gezonde voeding, er meer saamhorigheid is en dat de kinderen verzekerd zijn van een gezonde lunch. Verder zien voorstanders een gezamenlijke verzorgde lunch als een gezellig, gezamenlijk rustpunt in de dag waar kinderen samen van een gezonde gevarieerde maaltijd kunnen genieten. Ook de voordelen voor kansarme kinderen worden vaak genoemd.

Wat wordt er gegeten?

De meeste ouders (83%) geven de voorkeur aan een traditionele lunch met brood, aangevuld met salades, groente en/of fruit. Ongeveer de helft ziet dit dan graag verzorgd worden door de school en 32% ziet dit graag verzorgd worden door een cateraar. Slechts 17% is voor een warme lunch op school. De voorkeur voor een warme lunch ligt bij de voorstanders echter een stuk hoger, namelijk 29%.

De kosten

Uit de pilots en onderzoeken die tot nu toe op een aantal basisscholen in Nederland zijn gehouden blijkt dat de gemiddelde lunchprijs rond de €2,50 per dag per kind ligt. Voor een simpele zelfsmeerlunch door vrijwilligers gaat dit bedrag uiteraard iets omlaag en voor een uitgebreidere lunch verzorgt door een cateraar kan dit bedrag nog iets hoger worden. Voorstanders van de schoollunch uit ons ouderpanel zijn gemiddeld bereid om €2,25 per dag te betalen. De ouders die ‘misschien’ aangegeven hebben zijn bereid om €2,00 per dag te betalen. 18% van de ouders is bereid om €2,50 of meer per dag te betalen.

Er lijkt onder ouders dus best draagvlak te zijn voor het introduceren van een zelfsmeerlunch op de basisschool. Of het financieel en facilitair haalbaar zal zijn, zal sterk per school verschillen.

Meer lezen?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/05/gezonder-op-de-basisschool-schoollunches-en-meer-bewegen

*Resultaten van 842 ouders (respons van 37%).

 

Gepubliceerd in Nieuws.