Gratis Terugblikblad voor leerlingen

Het Terugblikblad is een a4 met tekstvakken. Boven de tekstvakken staan de volgende vragen: "Wat was het leukste aan onderwijs thuis?", "Waarover het je het meest geleerd?", "Waar wil je graag beter in worden?, "Waar ben je het meest trots op?" en "Wil je nog iets zeggen tegen de juf of meester?". Daarnaast zijn er twee vragen die met smileys beantwoord kunnen worden: "Hoe voelde je je toen de school dicht was?" en "Hoe voel je je nu je weer op school les hebt?"Met dit Terugblikblad kun je samen met je leerlingen het jaar bespreken.

Wat vonden leerlingen leuk aan het onderwijs op afstand? Hoe voelden ze zich toen de school dicht was en hoe voelen ze zich nu? Waarover hebben ze het meest geleerd en waar zijn ze trots op?

Download hier het leuke Terugblikblad!

Gepubliceerd in Nieuws.