Hoe staat onze school bekend?

Ouders willen het beste voor hun kind, het kiezen van een school is daardoor vaak niet eenvoudig. Het imago speelt een grote rol bij de schoolkeuze. Maar hoe komt het imago tot stand en hoe kom je erachter hoe je school bekend staat?

Imago
Ouders kennen meestal niet alle sterke en zwakke punten van de school en gaan daardoor vaak af op hoe er in de buurt over de school wordt gepraat. Het imago komt tot stand door indrukken, kennis, ervaringen, gevoelens en verwachtingen. Het meest van invloed op het imago is het schoolbezoek (bijvoorbeeld een rondleiding) en de informele communicatie (met bijvoorbeeld ouders van leerlingen die al op de school zitten). In mindere mate zijn journalistieke uitingen (zoals een krantenartikel) en advertenties van invloed.
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in hoe de school bekend staat in de omgeving en bij de eigen ouders. Als de eigen ouders tevreden zijn, fungeren zij immers als ambassadeurs van de school!
Als laatste moet er ook worden gekeken of het imago overeenkomt met wat de school wil uitstralen. Past het imago bij de identiteit van de school? Pas als de identiteit van de school overeen komt met het imago kan er effectief met de buitenwereld worden gecommuniceerd en kan er een gerichte marketingstrategie worden opgezet.

Onderzoek
Om in beeld te brengen hoe er over de school wordt gedacht is het belangrijk om verschillende doelgroepen te ondervragen. Ten eerste de eigen ouders. Zijn zij tevreden over de school? Waarom hebben ze juist voor deze school gekozen? Worden de beloftes die de school maakt ook waargemaakt?
Daarnaast is het van belang om ouders met kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 te bevragen. Zij moeten nog een keus maken! Welke schoolkeuzemotieven hebben zij? Ook ouders die voor een andere school hebben gekozen zijn een interessante doelgroep. Waarom hebben ze juist niet voor uw school gekozen? Wat zijn de aantrekkelijke aspecten van de concurrenten?
Scholen met Succes kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in het schoolimago en de schoolkeuzemotieven door middel van interviews en (tevredenheid)onderzoek. Neem contact op voor meer informatie.

Gepubliceerd in Nieuws.