Monitoring sociale veiligheid, wat moet ik nog doen en wanneer?

Via Scholen met Succes zijn er verschillende wegen om te voldoen aan de eisen van de Inspectie rondom de monitoring van Sociale Veiligheid en Welbevinden van leerlingen. Dit kan via onze Leerlingtevredenheidspeiling, onze Leerlingpeiling Sociale Veiligheid en via het toevoegen van de vragenset Vensters PO. Lees hieronder wat wij doen, wanneer dit gebeurt en wat u hier zelf nog voor moet doen.

Leerlingtevredenheidspeiling en Leerlingpeiling Sociale Veiligheid

Om de resultaten van de Leerlingpeilingen door te leveren aan de Inspectie hebben we uw toestemming nodig. Hiervoor sturen wij u een toestemmingsformulier toe. Dit doen wij in maart, en nogmaals in april om u te herinneren, als het er nog niet van is gekomen het formulier retour te sturen (als u de peiling later in het jaar afneemt sturen we direct bij het leveren van de rapportage het formulier mee).

Let op!

Wij dienen het toestemmingsformulier voor 1 juli 2021 ingevuld en getekend ontvangen te hebben om de resultaten bij de Inspectie aan te leveren.

Om de gegevens van deze Leerlingpeiling op bijvoorbeeld Scholen op de Kaart te plaatsen kunt u de PDF-versie van de rapportage uploaden of de samenvattingspagina’s 5 t/m 12 uit de rapportage.

Vragenset Vensters PO

Als uw school via ons de vragenset Vensters PO heeft afgenomen, leveren wij deze gegevens voor u aan bij Kennisnet. Dit doen wij gemiddeld genomen een maand nadat u de rapportage van het onderzoek van ons ontvangen heeft.

U krijgt dan van Kennisnet (support@kennisnet.nl) een mail met daarin een link naar ‘Mijn Vensters’. Daar kunt u (indien gewenst) uw gegevens uploaden zodat ze openbaar worden.

Let op!

Als u de verantwoordingsgegevens Sociale Veiligheid Leerlingen wilt delen met de Inspectie kunt u dit aangeven via de tegel Monitoring Sociale Veiligheid. U geeft Vensters dan toestemming om deze informatie door te leveren aan de Inspectie.  U moet dan nog wel aangeven onder hoeveel leerlingen u het onderzoek heeft afgenomen.

 

Gepubliceerd in Nieuws.