Resultaten Ouderpanel

Hoe hebben ouders de afgelopen periode ervaren? Wat vonden zij van het onderwijs op afstand, en hoe gaat het met hun kind(eren) nu ze weer naar school gaan? Hieronder bespreken we de resultaten van ons meest recente onderzoek onder ouders.

Driekwart van de ouders geeft aan dat hun kind(eren) thuis goed konden leren. Maar niet alle kinderen vonden het ook fijn om thuis te leren (61% vond het best fijn, 17% vond het niet zo fijn). 81% van de leerlingen vond het volgens hun ouders dan ook fijn om weer naar school te gaan.

Thuisonderwijs

88% van de ouders van ons ouderpanel had duidelijk zicht op het schoolwerk van hun kind(eren). De meeste ouders (68%) vonden zich ook in staat hun kind(eren) goed te begeleiden.

Slechts 42% van de ouders merkt dat de kinderen plezier hadden in het maken van hun schoolwerk. Meer dan de helft van de ouders (60%) geeft aan dat het schoolwerk op het juiste niveau was, 23% vindt dit niet.

Communicatie met school

De meeste ouders (74%) waren tevreden over de bereikbaarheid van de leerkracht bij vragen. Ook waren de meeste ouders (72%) tevreden over de informatie vanuit de school.

Minder tevreden waren ouders over de begeleiding van de leerkracht bij het schoolwerk en de ondersteuning die de school aanbood (beide 21% ontevreden). 64% van de ouders vond dat de leerkracht genoeg oog had voor het welbevinden van hun kind(eren), 14% vond dit niet.

Welbevinden

Ouders geven aan dat hun kind(eren) wel iets blijer waren toen ze thuis waren. Ze waren toen ook minder moe, minder bang en hadden minder stress. Wel gaf 21% van de ouders aan dat hun kind(eren) zich thuis verveelde. Nu ze weer naar school gaan is dat iets minder (18%).

Gepubliceerd in Nieuws.