Tips voor afstandsonderwijs

Afgelopen jaar hebben wij ouders, leerlingen en leraren gevraagd hoe zij het afstandsonderwijs hebben ervaren. Veel zaken waren al snel goed geregeld en scholen kregen regelmatig complimenten voor hun flexibiliteit en goede communicatie. Toch waren er ook verbeterpunten. Hieronder staan de verbeterpunten per doelgroep.

Ouders

Afstandsonderwijs

Slechts 42% van de ouders merkt dat de kinderen plezier hadden in het maken van hun schoolwerk. Meer dan de helft van de ouders (60%) geeft aan dat het schoolwerk op het juiste niveau was, 23% vindt dit niet.

Communicatie met school

Minder tevreden waren ouders over de begeleiding van de leerkracht bij het schoolwerk en de ondersteuning die de school aanbood (beide 21% ontevreden). 64% van de ouders vond dat de leerkracht genoeg oog had voor het welbevinden van hun kind(eren), 14% vond dit niet.

Welbevinden

21% van de ouders gaf aan dat hun kind(eren) zich thuis verveelde tijdens de periode van het afstandsonderwijs.

Overige verbeterpunten:

 • Meer/betere communicatie naar ouders
 • Duidelijker schema voor schoolwerk
 • Meer eenduidige aanpak in de manier van lesgeven bij de verschillende groepen
 • Meer één op één momenten met de kinderen
 • Meer werken met halve klassen op school
 • Meer online lesgeven aan de hele klas
 • Meer werk aanbieden in groepjes, zodat ook het samenwerken aan bod blijft komen

Leerlingen

 • Vervelen zich thuis vaker
 • Krijgen minder goed uitleg
 • Zien hun klasgenoten niet genoeg
 • Krijgen niet altijd genoeg mogelijkheid tot het stellen van vragen
 • Hebben behoefte aan een (vast) ritme
 • Missen het samenwerken
 • Vinden het soms moeilijk om zich thuis te concentreren

Leraren

 • Techniek werkte niet altijd mee
 • Sommige kinderen zijn digitaal minder goed te bereiken
 • Niet altijd helder of de kinderen de stof daadwerkelijk begrepen
 • Geen goed overzicht wat kinderen wel/niet doen
 • Zorg voor meer structuur, door bijvoorbeeld een weektaak
 • Verhoogde stress, ook door het gevoel altijd ‘aan’ te moeten staan.
 • Meer contact met collega’s

 

 

Gepubliceerd in Nieuws.