Waardering voor school in coronatijd

Hoe waarderen leerlingen de school en de juf of meester nu ze ook meegemaakt hebben hoe het is om dit te missen?

Een jaar na de eerste besmetting met corona in ons land, is het tijd om te kijken naar verschillen tussen de periode voor corona en de periode van corona.
Zeker na twee periodes waarin er niet op school lesgegeven kon worden, is het interessant om te kijken of leerlingen de school, de juf of meester en hun sociale veiligheid anders ervaren dan voor corona.

Waardering school

Uit onze Leerlingtevredenheidspeiling blijkt dat leerlingen het naar school gaan meer zijn gaan waarderen. Voor corona gaven leerlingen gemiddeld een 8,1 aan de school. Tijdens de coronaperiode is dit gestegen naar een 8,4.

51,7% geeft aan het erg leuk te vinden om naar school te gaan, voor de coronaperiode was dit 47,2%. Het lijkt er dus op dat leerlingen de school meer zijn gaan waarderen.

Tijdens Corona vond 51,7% het leuk om naar school te gaan. Voor corona was dit 47,2%. School krijgt een rapportcijfer van een 8,4 ten tijde van corona, voor corona was dit een 8,1.

Verder valt op dat leerlingen vaker aangeven dat de school schoon en netjes is (45,9% versus 39,6%). Ook geven leerlingen nu vaker aan dat ze goede kennis hebben van computerprogramma’s (65,7% versus 58,9%).

Waardering juf/meester

Ook de juf/meester wordt beter gewaardeerd nu, zo geeft 80,0% van de leerlingen aan dat hun juf/meester zorgt voor een goed gevoel (dit was 75,7%). 87,4% geeft aan de juf/meester aardig te vinden (dit was 83,6%).

 

Tijdens corona zorgt de juf/meester bij 80% van de leerlingen voor een goed gevoel, ten opzichte van 75,7% voor corona. 87,4% van de leerlingen vindt de juf/meester aardig tijdens corona, voor corona was dit 83,6%.

Ervaren sociale veiligheid

Terwijl de waardering voor school en leerkracht stijgt is de ervaren sociale veiligheid iets afgenomen.
Ongeveer 80% van de leerlingen voelt zich (bijna) altijd veilig op school. Dit percentage is de afgelopen maanden iets afgenomen. De veiligheid op het plein is een fractie (1,3%) minder en ook het veiligheidsgevoel in de klas neemt iets af (- 0,9%).

78,8% van de leerlingen voelt zich veilig op het plein tijdens corona, voor corona was dit 80,1%. In de klas voelt 82,9% zich veilig in de klas, tov 83,8% voor corona. Tijdens corona voelde 76,8% zich niet bang voor andere kinderen, ten opzichte van 78% voor corona.

Voor deze vergelijking is gebruik gemaakt van de gegevens van 2019 en 2020. De gegevens voor de Corona periode zijn uit 2019 en begin 2020 (32.000 leerlingen). De gegevens van tijdens de Corona periode zijn gebaseerd op de antwoorden van 9.000 leerlingen.

Gepubliceerd in Nieuws.