Nederlandse onderwijscijfers op een rij (2006-2012)

In het schooljaar van 2011/2012 bezochten 1.517.476 leerlingen het basisonderwijs. Dit is een daling van 1,1% ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal scholen is de laatste jaren met circa 23 scholen gestegen. In 2006 waren er 6970 scholen in het basisonderwijs, in 2011 zijn dat er 6993. De gemiddelde schoolgrootte is het laatste jaar iets afgenomen, er zaten in het schooljaar 2010/2011 gemiddeld 219 leerlingen op een school in het basisonderwijs. In de jaren 2007-2010 zaten er gemiddeld 224 leerlingen op een basisschool.

In het schooljaar 2011/2012 zaten bijna 41.792 leerlingen op het Speciaal Basisonderwijs. Ten opzichte van 2006/2007 is het totaal aantal leerlingen op deze scholen met 9,8% procent gedaald.

De openbare basisscholen hebben met 33% het grootste marktaandeel (meeste leerlingen), gevolgd door de Protestants-christelijke scholen (30%). De Rooms-katholieke hebben een marktaandeel van 29% en bijzondere scholen hebben het kleinste marktaandeel (7%) in Nederland.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 12-7-2012

Gepubliceerd in Nieuws en publicaties.