Ouders minder energie, kinderen minder leerplezier

Nu de basisscholen dicht zijn en thuiswerk stimuleren is voor veel gezinnen de thuissituatie anders dan voorheen. Het ouderpanel van Scholen met Succes (met ongeveer 2.500 ouders) zal de komende weken haar ervaringen delen met betrekking tot:

  1. De sfeer in het gezin,
  2. De indeling van de dag
  3. Het onderwijs aan eigen kind of kinderen.
  4. De begeleiding/ondersteuning door school

De resultaten uit deze enquête worden gebruikt om met elkaar meer zicht te krijgen op de sfeer in het gezin en de dagindeling nu de school voor velen dicht is. Deze informatie kan scholen helpen om de afstemming en samenwerking met ouders te verbeteren. De peiling wordt de komende tijd wekelijks herhaald om de ontwikkeling in kaart te brengen.

 

 

 

 

 

 

Ouders minder energie, kinderen minder plezier

Resultaten tweede en derde week schoolsluiting (23 maart – 6 april 2020)

 

Plezier in schoolwerk daalt met 15%

Eén van de opvallendste bevindingen uit ons onderzoek is dat de kinderen minder plezier hebben in het schoolwerk dan in de eerste week. Waar in vorige peiling nog 59% van de ouders aangaf dat hun kind het schoolwerk met plezier deed, geeft nu nog maar 44% dit aan.

Goede balans van belang bij leerplezier

Een goede balans tussen schoolwerk en spelen speelt een belangrijke rol bij het plezier van de leerling. Van de ouders die aangeven dat hun kind het schoolwerk met plezier doet, geeft 86% aan dat die balans goed is. Bij de andere groep (kind minder plezier) geeft slechts de helft aan dat die balans goed is. Tevens blijkt dat kinderen die plezier in hun schoolwerk hebben meer ontspannen zijn.

Leerkracht cruciaal voor leerplezier

De leerkracht speelt een cruciale rol in het leerplezier. Ouders van leerlingen die plezier hebben in hun schoolwerk geven vaker aan dat de leerkracht oog heeft voor het welbevinden van de leerlingen (75% versus 54%). Zij zijn ook vaker tevreden over de begeleiding door de leerkracht (59% versus 34%).

Graag meer contact

In de opmerkingen bij de vragen geven veel ouders aan dat ze het contact met de leerkracht missen. Niet alleen zouden de kinderen erg gebaat zijn bij meer contact met de leerkracht, maar ook ouders zouden graag vaker  een contactmoment willen.

Meer rust in het gezin, maar ouders hebben minder energie en meer stress

De coronacrisis geeft, na drie weken, minder onrust in het gezin; een daling van 10% (van 56% naar 46%). Ook geeft meer dan de helft van de ouders aan dat het thuis best soepel verloopt. Dat percentage stijgt met 5% ten opzichte van de vorige meting. Het lijkt erop dat men in staat is de zaken thuis te organiseren. Dat blijkt ook uit de lichte stijging van ouders die aangeven een duidelijk ritme in de dagen te kunnen brengen (+6%) en een goede balans in schoolwerk en spelen weten te realiseren (+4%).

Dat dagritme en de rust in het gezin komt echter niet vanzelf. Men geeft tegelijkertijd aan minder energie te hebben dan drie weken geleden; een daling van – 10%. Tevens ervaart men meer stress dan in het begin van thuisperiode (38% vs 33%).

 

Sfeer

38% van de ouders geeft aan in deze tweede en derde schoolweek meer stress te ervaren, de eerste week was dit 33%. Ook is het energielevel van de ouders verder gedaald.
Verder geven de ouders van ons ouderpanel aan dat er meer rust in het gezin heerst dan in de eerste week, en dat alles soepel doorloopt.

Legenda: grijze balk is eerste peiling (693 ouders), oranje balk is tweede peiling (727 ouders). Rechts van de streep is eens, links van de streep is oneens.

 

Dagindeling
Er komt in steeds meer gezinnen een duidelijk ritme in de dag.
Veel ouders geven aan dat er een goede balans is tussen het schoolwerk en de mogelijkheid om te spelen.
Echter, waar in de eerste week maar een kwart van de kinderen geholpen moest worden om zich te vermaken, geeft nu (bijna) een derde van de ouders aan de kinderen hierbij te moeten helpen.

55% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de afwisseling tussen werken op een scherm en ander werk voor hun kind(eren), 28% van de ouders is hier ontevreden over.

Legenda: grijze balk is eerste peiling (693 ouders), oranje balk is tweede peiling (727 ouders). Rechts van de streep is eens, links van de streep is oneens.

 

Onderwijs thuis

In de eerste week kopten we nog dat 73% van de ouders tevreden was over de ondersteuning vanuit school, maar deze weken is dat gedaald naar 65%.
Slechts 44% van de ouders merkt dat de kinderen plezier hebben in het maken van hun schoolwerk, waar dit de eerste week nog op 59% lag.
Ook hebben de ouders in deze tweede en derde week minder vertrouwen dat er genoeg geleerd wordt door hun kind(eren). Meer dan de helft van de ouders (55%) geeft aan dat het schoolwerk op het juiste niveau is, 17% vindt dit niet.

 

83% van de ouders van ons ouderpanel heeft duidelijk zicht op het schoolwerk van hun kind(eren). De meeste ouders (71%) vinden zich ook in staat hun kind(eren) goed te begeleiden.

Legenda: grijze balk is eerste peiling (693 ouders), oranje balk is tweede peiling (727 ouders). Rechts van de streep is eens, links van de streep is oneens.

 

Begeleiding en communicatie
81% van de ouders geeft aan dat de leerkracht van hun kind(eren) snel te bereiken is als er vragen zijn.
Toch heeft 29% van de ouders het gevoel dat de leerkracht niet goed zicht heeft op de vorderingen van de kinderen. Ook geeft 19% van de ouders aan dat de leerkracht het schoolwerk naar hun idee niet goed genoeg begeleidt.
Daarentegen vindt 65% van de ouders wel dat de leerkracht oog heeft voor het welbevinden van de kinderen. De informatie vanuit school wordt door 72% van de ouders als nuttig ervaren.
De ouders van ons ouderpanel merken op dat er door sommige scholen een overvloed aan informatie wordt gestuurd. Dit geeft veel frustratie bij de ouders.

Legenda: oranje balk is tweede peiling (727 ouders). Rechts van de streep is eens, links van de streep is oneens.

Verantwoording

Deze vragenlijst is ingevuld door 773 ouders. Dat is een responspercentage van 30% waarmee de resultaten statistisch betrouwbaar zijn voor de gemeten doelgroep. Het ouderpanel is samengesteld via deelnemende scholen voor de ouderpeilingen. Ouders in ons ouderpanel hebben zich aangemeld nadat zij een oudertevredenheidspeiling hebben ingevuld van Scholen met Succes.

Vervolg

Deze peiling wordt de komende tijd periodiek herhaald om de ontwikkeling van het thuisonderwijs in kaart te brengen. De resultaten uit deze enquête kunnen scholen helpen om de afstemming en samenwerking met ouders te verbeteren.

 

Thuisonderwijsvragenlijst afnemen op uw school?

Meet met de compacte thuisonderwijsvragenlijst hoe ouders het thuisonderwijs ervaren en welke verbeterpunten ze aanreiken. Lees hier meer over de thuisonderwijsvragenlijst of meld u hieronder direct aan!

Aanmelden Thuisonderwijsvragenlijst

Gegevens contactpersoon

Gegevens bestuur / school

Aanvullende wensen

Gepubliceerd in Nieuws en publicaties.