Startende leraar

De inwerkprocessen op scholen zijn vaak ad hoc en erg amateuristisch. Scholen met Succes heeft onderzoek gedaan onder 5778 respondenten, hieruit blijkt dat slechts 10,3% van de vrouwen en 14,8% van de mannelijke nieuwkomers ‘zeer tevreden’ is over hun inwerkperiode. Vooral de tevredenheid over de samenwerking tussen collega’s en de mogelijkheid om eventuele problemen bespreekbaar te maken hebben invloed op hoe de startende leraren terugkijken op het inwerken. Lees hier meer over deze resultaten.

Een kwart van de nieuwe leraren verlaat binnen vijf jaar het onderwijs. Dat is zonde want startende leraren zijn meestal enthousiast en vol ideeën. Het is daarom belangrijk dat scholen goed met de startende leraar omgaan, zodat deze niet afhaakt. In dit filmpje van Leraar24 wordt ingegaan op het inwerkproces. Of lees dit artikel uit het onderwijsblad, waar Scholen met Succes input voor heeft geleverd.

Gepubliceerd in Nieuws en publicaties.