Thuisonderwijs en dagindeling

Wat vinden ouders positief bijdragen aan de dagindeling? Hoe ervaren ouders deze periode van samenzijn met kinderen? Welke wegen slaan ouders in om om te gaan met deze nieuwe situatie? Dat en meer in dit artikel.

 

Een kijkje in opmerkingen van ouders

De afgelopen maand heeft Scholen met Succes 2x een peiling over thuisonderwijs gehouden bij het landelijk ouderpanel (met ca 2500 ouders). Naast de resultaten, die op onze website zijn gepubliceerd, hebben de ouders meer dan 150 pagina’s aan opmerkingen en antwoorden op open vragen gegeven. In deze blog een bloemlezing uit de honderden antwoorden op de vraag wat men positief of negatief vindt bijdragen aan de dagindeling.

 

Meer ritme en structuur

Legenda: grijze balk is eerste peiling (693 ouders), oranje balk is tweede peiling (727 ouders). Rechts van de streep is eens, links van de streep is oneens.

71% van de ouders uit het ouderpanel geeft aan goed in staat te zijn om een duidelijk ritme en structuur in de dag te brengen. Dat is 6% meer dan de vorige meting van medio maart.

Er is een enorme behoefte aan structuur aanbrengen in de dag, maar wel een flexibele structuur. Ouders willen voor hun kinderen een dagplanning zichtbaar kunnen maken. Dit geeft rust. Een dagritme dat flexibel in te vullen is ook in verband met het werk van ouders. Vaak moet er toch tussentijds van planningen afgeweken worden door werkafspraken die tussendoor komen van ouders.

Hieronder een aantal uitspraken van ouders uit het panel:

Fijn om structuur te hebben dat geeft rust en duidelijkheid. Wel goed om voldoende afwisseling te houden. Mijn kind mist het wel om met andere kinderen te spelen. Hij is sneller afgeleid als alleen de ouders de school opdrachten doen.

 

Goede dag indeling is hier erg lastig ivm onregelmatig buiten de deur werken van beide ouders en kind dat eigenlijk veel begeleiding nodig heeft bij het thuis leren.

 

Een dagplanning geeft duidelijkheid. Schoolwerk klusjes en ontspanning wordt er op vermeld. Ik vraag mijn kids te helpen met koken, stofzuigen etc. De vierde dag hebben we een scrumbord gemaakt, daardoor hebben de kinderen beter overzicht

 

Vast ritme, opgeschreven  en opgehangen. Een weekrooster van de juf, waarop staat wat er per dag gedaan moet worden. We houden de normale tijden aan, wisselen saaiere dingen af met leuke, alleen werkjes met samen en beeldscherm met knutselen, spelletjes en huishoudelijke klusjes.

 

School stuurt heel duidelijke overzichten van wat er moet gebeuren. De kinderen kunnen dit afstrepen en vinden dat heel prettig. We staan elke dag om 08.00 uur op en beginnen om 09.00 uur met school. We lunchen met zijn zessen etc dus we hebben veel structuur.

 

Het online les krijgen/vragenuurtje vormt een mooi begin van de dag. Fijn dat school met een hele duidelijke planning kwam

 

Het klassikaal inloggen op vast tijdstip, met als plus toch soort van sociaal contact. Je klasgenootjes en juf zien (beeldbellen) en soort van live spreken.

 

We hebben een kaartenbak gemaakt met verschillende tijdvakken (voor 9u, 9-12, lunchuurtje, 13-15, 15-17, avondeten en avondprogramma). Daarin zitten de kaartjes van dingen die je dan moet doen en dingen die je dan mag doen (als de moeten kaartjes op zijn). Denk aan kaartjes met ‘tandenpoetsen’ en ‘fruit eten’, maar ook de topics van schooltaakjes zitten er in, zoals ‘rekenen boekje rood’ en ‘lezen kern 9’. In de ochtend krijgt de jongste van school bericht over de taakjes van de dag. Wij zorgen dan dat die bijbehorende kaartjes in haar kaartenbak zitten. Ze gaat daarna redelijk zelfstandig aan de slag. De oudste heeft een weektaak en werkt verder ook met de kaartenbak.

 

Goede balans tussen schoolwerk en spelen

Veel ouders (73%) geven aan dat er een goede balans is tussen het schoolwerk en de mogelijkheid om te spelen. 55% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de afwisseling tussen werken op een scherm en ander werk voor hun kind(eren), 28% van de ouders is hier ontevreden over. Een goede balans tussen schoolwerk en spelen is van invloed op het leerplezier van de leerling. Tevens blijkt dat kinderen die plezier in hun schoolwerk hebben meer ontspannen zijn.

 

Positief is veel eigen spelletjes verzinnen. Veel samen spelen. Ik heb 4 kinderen, dus er is genoeg variatie en speelmogelijkheid. Wel vragen de kinderen heel veel tijd van mama. Of het gaat om hulp met een som, of om een spelletje te doen. Het is veel.

 

Goed kijken naar ieders’ behoefte aan structuur, soort en hoeveelheid activiteiten. Duidelijke afspraken over schermgebruik. Maar niet te rigide omgaan met de afspraken rondom de dagindeling; elke dag is weer anders, soms is het handig om daar flexibel mee om te gaan. Af en toe een leuke cq originele activiteit inplannen waar naar toe geleefd kan worden. Wij als ouders zijn beiden thuis aan het werk, dat maakt de begeleiding van onze zoon makkelijker, we kunnen het nu samen doen/elkaar aflossen. 

 

Lastig is dat er veel bedrijvigheid is in huis, wat voor de werkende ouder best vermoeiend is. Schakelen tussen verschillende zaken vergt veel en soms even iets te veel.

 

De onduidelijkheid in lessen en lesonderwijs online. De huiswerkopdrachten blijven in sneltreinvaart binnenkomen waardoor het overzicht verdwijnt. Deze situatie draagt negatief bij aan een goede dagindeling. Kinderen weten namelijk moeilijk te prioriteren waar ze nu aan moeten beginnen.

 

Soms, vooral in het begin van de lockdown, waren wij, ouders, wat onrustig/gespannen omdat we een eigen bedrijf hebben en onzeker is hoe de toekomst er uit ziet. Hoewel we er op proberen te letten dat onze stress niet z’n weerslag krijgt op onze zoon, zal dit ongetwijfeld toch invloed op hem hebben (gehad). Uitdaging is om hier bewust van te zijn, te bespreken binnen het gezin en de stress niet de overhand te laten krijgen, dat gaat gelukkig aardig goed.

 

Kinderen missen wel het 1 op 1 contact/nabijheid en aansturing van de juf/de schoolse omgeving, dit ligt nu bij mij als ouder. Erg moeilijk om spanningsboog vast te houden. kind snel afgeleidt door alles wat er in de classroom/zoom gebeurt.

 

je kunt een prachtig schema maken maar als je werk moet combineren met het begeleiden van je kinderen (terwijl er maar 1 ouder thuis is / andere op het werk) en er belt ‘ongepland’ iemand om advies dan is dit ontzettend lastig voor de kinderen die hulp willen krijgen. Ook reguliere overleggen en meerdere kinderen met verschillend schoolwerk is een enorme uitdaging voor ouder en kind.

 

De eerste week was het nieuw en begonnen we netjes op tijd. Dat ging goed en het huiswerk kwam ruim op tijd af. Daarna werd het lastiger, omdat kinderen het niet meer zo nodig vonden en ik me meer een politie-agent voelde dan iets anders en dat vond ik op mijn beurt ook erg vervelend, dus liet ik het wat meer gaan. Alleen nu is dit al een paar dagen het nieuw normaal en lukt het niet om echt goed met onze tijd om te gaan en de structuur terug te krijgen. Ik probeer het steeds wel, maar het lukt hooguit 5-10 min en vind het te vermoeiend als zij niet (willen) meewerken en de aandacht maar zo kort kunnen vasthouden.

Gepubliceerd in Nieuws en publicaties.