Tips: begeleiding en communicatie

Wat vinden ouders goed gaan in de communicatie met school en welke wensen hebben ouders met betrekking tot contact met de leerkracht en begeleiding vanuit school? Dat en meer in dit artikel.

 

Een kijkje in opmerkingen van ouders

Legenda: oranje balk is tweede peiling (727 ouders). Rechts van de streep is eens, links van de streep is oneens.

De afgelopen maand heeft Scholen met Succes 2 keer een peiling over thuisonderwijs gehouden bij het landelijk ouderpanel (met ca 2500 ouders). Naast de resultaten, die op onze website zijn gepubliceerd, hebben de ouders meer dan 150 pagina’s aan opmerkingen en antwoorden op open vragen gegeven. In deze blog een bloemlezing uit de honderden antwoorden op de vraag of men nog tips heeft om de begeleiding en communicatie vanuit de school te verbeteren.

 

 

Communicatie  vanuit school

81% van de ouders geeft aan dat de leerkracht van hun kind(eren) snel te bereiken is als er vragen zijn. De informatie vanuit school wordt door 72% van de ouders als nuttig ervaren. De ouders van ons ouderpanel merken wel op dat er door sommige scholen een overvloed aan informatie wordt gestuurd. Dit geeft veel onrust bij de ouders.

In de opmerkingen bij de vragen geven veel ouders aan dat ze het contact met de leerkracht missen. Niet alleen zijn de kinderen erg gebaat bij meer contact met de leerkracht, ook ouders willen vaker een contactmoment.

De leerkrachten van groep 5 communiceren heel goed, geven complimenten en geven duidelijk aan welke taken mijn dochter vergeten is of opnieuw moet doen. De communicatie van de leerkrachten van groep 8 is minder duidelijk, er wordt 1 mail verstuurd naar alle kinderen die iets vergeten zijn en dan moeten we zelf uitzoeken welk onderdeel hiervan op onze zoon van toepassing is. De docenten van groep 5 versturen persoonlijke berichten naar de kinderen. Dit zouden de docenten van groep 8 ook moeten doen.

 

Het liefst ontvang ik alles van school via 1 manier. Nu komt het of via de app, of mail, of Parro. Omdat ik ook nog gewoon werk, is het niet altijd duidelijk wat wanneer en via welke weg komt. Zo mist mijn jongste huiswerk omdat ik het bv via Parro gemist heb. Het is een hele administratie om het goed te combineren met werk en de kinderen les geven.

 

Tips communicatie

 • Zorg dat alle digitale middelen er zijn (Teams, Snapppet), zodat lessen gewoon door kunnen gaan. Ondersteun leerkrachten die moeite hebben met het omgaan met digitale middelen.
 • Er worden veel verschillende sites en informatiebronnen aangereikt. Het zou fijn zijn als er een lijn of methode gebruikt zou worden.
 • Het is fijn als er contact is met de juf en met de klasgenoten, bijvoorbeeld door een soort online praatuurtje of online uitleg van de juf.
 • Een dagopeningsfilmpje van de leerkracht stimuleert kinderen, net als een weeksluiting met filmpje waarin gemaakt werk wordt getoond.
 • Kinderen online laten samenwerken aan opdrachten helpt bij ’t gemis van klasgenoten.
 • Liever niet te veel aanbod enkel digitaal. Devices zijn overbezet en kinderen zitten al meer dan wenselijk achter een scherm.
 • Aanbod van lessen clusteren in een dagrooster of weekrooster, waarin het kind flexibel kan plannen.

 

Begeleiding door leerkracht

Bijna de helft van de ouders (48%) geeft aan dat de leerkracht het schoolwerk naar hun idee goed genoeg begeleidt, 19% van de ouders vindt van niet. Ruim eenderde deel van de ouders (37%) heeft het gevoel dat de leerkracht goed zicht heeft op de vorderingen van de kinderen, 29% van de ouders heeft dat idee niet. Ongeveer tweederde van de ouders (65%) vindt dat de leerkracht goed oog heeft voor het welbevinden van de kinderen, 11% ervaart dat niet als zodanig.

 

Er zit een groot verschil tussen mijn beide zoons qua begeleiding en communicatie. Bij de oudste, groep 7, is er begeleiding en communicatie via Snappet en heeft de leraar gebeld.  Dat lijkt allemaal wel goed te gaan. Bij de jongste, groep 3, is er weinig begeleiding en ondersteuning. Zij werken ook nog gewoon met werkboekjes, dus dat is ook lastiger. Misschien zou tussentijds versturen van lesmateriaal en/of tussentijds online of telefonisch contact met de ouders en het kind wel wenselijk zijn. Men is dan ook eerder geneigd vragen te stellen en de leraar kan dan ook ad hoc dingen aan het kind uitleggen indien nodig.

 

Nu er een nieuwe situatie voor ons ligt is het belangrijk om met ouders af te stemmen wat er van hen verwacht wordt. Ook om de taken zo goed mogelijk te verdelen. Daarnaast is voor de 1e weken voornamelijk gekozen voor herhaling van lesstof. We moeten nu verder dus er zal meer instructiemateriaal moeten komen. Als laatst vind ik het belangrijk dat niet alle opdrachten via de laptop/online gedaan moeten worden. Schrijven en vanaf papier opdrachten maken is ook erg belangrijk!

 

Ik vind het wat veel; ik weet soms niet meer waar ik moet beginnen met lezen. Ook alle ‘leuke’ extra initiatieven zijn stressvol. Ik ben al blij als ik 1,5 uur en mijn man ook, met mijn dochter kan studeren (en onze zoon van 3 even met wat anders kunnen entertainen). Alle andere activiteiten als ‘knutsel een gebouw’ of ‘ga een uur dansen voor de tv’ voelen als extra druk, terwijl ik mijn dag verder liever zelf inkleur met activiteiten die bij ons gezin passen. Ik zou ook minder controle willen voelen; helemaal als je kind (zoals mijn dochter) behoorlijk voorloopt met alles. Maar als we niet gelijk iets installeren of op reageren dan word je al aangesproken. Ik vind het al heel wat wat we doen, het hoeft niet hetzelfde te zijn als op school :-). Maar verder snap ik ook de wil om de kinderen zo min mogelijk achterstand te laten oplopen. Maar beetje gas eraf zou soms prettig zijn.

 

In deze ongewone situatie vind ik persoonlijk dat er meer toezicht vanuit school mag zijn naar leerling. Merk om mij heen dat er ouders zijn die vanuit huis werken en het als zeer moeilijk ervaren om hun kind of kinderen te begeleiden/sturen. Dit brengt veel ergernis en stress. Dit heeft uiteraard ook zijn werking op het kind. Uit eigen ervaring gebeurt er soms meer achter gesloten deuren. Maar begrijp ook dat dit moeilijk te begeleiden is van buiten af. Vooral in deze situatie waarin wij nu verkeren met zijn allen.

 

 

Tips begeleiding

 • Ook graag stimulans bieden om buiten of binnenshuis op onderzoek te gaan.
 • Kunnen afstrepen van werk is een pré.
 • Duidelijk onderscheid maken in een rooster in wat mag en moet.
 • Prioriteit in werk aangeven is belangrijk.
 • Niet alleen de te maken lesstof in rooster, maar ook doelen erbij benoemen. Prettig voor begeleiding ouders en goed voor kind. Ook een begrippenlijst voor ouders is prettig, zodat ouders in hun begeleiding in bewoording aansluiten bij de taal van school.
Gepubliceerd in Nieuws en publicaties.