Aspecten van profielontwikkeling

Hoe kunnen we ons beter profileren?

Dat is wellicht de meest gestelde vraag die we van scholen krijgen. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden is het nodig om eerst twee aspecten van profilering goed te onderscheiden; A. Profielontwikkeling: schoolprofiel Profileren heeft een interne kant, namelijk het ontwikkelen van een schoolprofiel. Dat gaat over het proces om intern tot een inhoudelijk […]

Goed voornemen: profileren

Goed voornemen: De school beter profileren

Het nieuwe kalenderjaar is nog maar net van start. Tijd voor het uitvoeren van goede voornemens. Wij merken dat aan de toename van scholen die zich bij ons melden met vragen over profilering en het doen van marktonderzoek. Daar zijn we blij mee. Die profileringsvragen hebben over het algemeen betrekking op het verbeteren van de […]

Oudercommunicatieplatform

Ouders enthousiast over oudercommunicatieplatform

Steeds meer scholen maken gebruik van een oudercommunicatieplatform zoals Digiduif, Klasbord of Schoudercom. Van ons ouderpanel geeft maar liefst de helft van de ouders aan gebruik te maken van zo’n platform. Zij vinden dat een platform zich goed leent voor het communiceren van actualiteiten, beter dan bijvoorbeeld de schoolwebsite, en waarderen het oudercommunicatieplatform gemiddeld met […]

Verveling leidt tot lagere waardering

Vervelen leidt tot lagere waardering

Kinderen die aangeven zich vaak te vervelen op school waarderen hun school beduidend lager dan kinderen die aangeven zich niet te vervelen op school. Gemiddeld geeft 16,5% van de leerlingen aan zich vaak te vervelen in de klas, 57,6% geeft aan zich soms te vervelen en 25,9% verveelt zich nooit. Er is geen duidelijk verband […]

Werkdruk per maand

Zomervakantie positief voor werkdrukbeleving

Richting de zomer neemt de werkdruk af, die is het laagst in juli (39%), augustus (33%) en september (34%).   De werkdruk is het hoogst in de maanden februari (49%), maart (52%), april (44%) en in de maanden november (51%), december (49%). Werkdrukbeleving laatste jaren stabiel. In 2010 gaf 44% van de respondenten aan ontevreden […]

edwin-borger

Aap, Noot, Mis!

In Brandpunt werd half mei een schokkende onthulling gedaan: je kan de Cito-toetsen gewoon op Marktplaats kopen.Wat ik veel schokkender vond, was het feit dat er ouders (en leerkrachten….) zijn die menen dat zij hun kind helpen door hen met op Marktplaats aangeschafte toetsen te laten oefenen. Een aap kunstjes leren om een hoger eindadvies […]

Forest Man

Forest Man

Inspirerende mini-docu over een man met een droom en volharding.

waardering-schoolplan-en-schoolbeleid-2007-2014

Schoolbeleid beter gewaardeerd

Uit de tevredenheidsonderzoeken van Scholen met Succes blijkt dat beleidsontwikkeling steeds meer wordt gewaardeerd. De waardering voor het schoolplan als beleidsinstrument is het sterkst gestegen. Ook de waardering voor het beleidsmatig werken aan schoolontwikkeling als geheel stijgt flink. Het werken aan de kwaliteit en aan de missie en visie van de school stijgen wat minder […]

uw-haar-is-op

“Uw haar is op”

Het is voor hen die mij kennen geen onthulling meer als ik middels deze blog meld dat ik kaalhoofdig door het leven ga. Uit vrije keuze en gedwongen door de natuur. Zou ik net zoals in mijn dromen een bos krullen hebben, dan zou ik namelijk niet voor kaalheid kiezen. Of toch wel, mijn kale […]

10f520a

Een workshopreis naar Gambia gewonnen! (deel 2)

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u al hoe het kon gebeuren dat ik een reis naar Gambia kon winnen. In deze nieuwsbrief wil ik u graag vertellen over mijn ervaringen…. Op Schiphol ontmoette ik mijn reisgezelschap en na een groepsincheck vertrokken we naar Gambia. In Gambia “betaalden” we de douane beambten met drie brillen, […]

Ouderpanel schooltijden

Steeds meer scholen stappen over op continurooster

Ouders zoeken naar een goede aansluiting tussen werk-, school- en kinderopvang. Daarom maken steeds meer scholen de overstap van traditionele schooltijden naar een continurooster. Scholen met Succes is erg benieuwd naar de manier waarop de middagpauze op scholen nu is ingericht en hoe tevreden de ouders daarover zijn. Wij hebben daarom enkele vragen voorgelegd aan […]

Terugblik 2014

Terugblik 2014

Aan de start van het nieuwe jaar blikken we nog één keer terug op 2014. Vorig jaar deden 752 scholen een of meerdere peilingen. Zo’n 128.500 respondenten vulden onze peilingen in. Tevredenheid in 2014 Top 5 van scholen met succes De tevredenheid van onze klanten Tevredenheid in 2014 In onderstaande tabellen een overzicht van de […]

10f520a

Een workshopreis naar Gambia gewonnen!

Een workshopreis naar Gambia winnen, dat overkomt niet iedereen! Mij wel en ik ben er heel blij mee……. Mijn naam is Marja Verruijt. Al vele jaren ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst als leerkracht in het reguliere basisonderwijs en sinds bijna zes jaar als directeur van OBS de Sokkerwei in Castricum, de eerste duurzame […]

ouderpanel-kind-gepest

“Ik denk dat mijn kind soms wel eens gepest wordt op school”, zegt 35% van de ouders van het Ouderpanel.

Het afgelopen schooljaar heeft het pesten op scholen veel aandacht gekregen zowel in de media als in de politiek. In mei 2014 heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend gemaakt dat alle scholen vanaf het schooljaar 2015/2016 verplicht een anti-pestprogramma moeten invoeren. Ook moet iedere school vanaf dan een vertrouwenspersoon en een anti-pestcoördinator hebben. Het Scholen […]

edwin-borger

Prinsjes? Dag!

Prinsjesdag was dit jaar niet alleen leesvoer voor de bovenbouw, ook de kleuters zouden er mee aan de slag gaan. Ruim van tevoren was er overlegd over en gezocht naar wat je met de kleuters kon doen rondom dit thema. Rare hoedjes knippen en plakken, tel het aantal paarden voor de koets en wat voor […]

Scholen in de media

SmS-scholen in de media – Oktober 2014

Met ruim 1.500 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij vanaf […]

Uitstraling de Graankorrel

Uitstraling de Graankorrel totaal vernieuwd

Twee jaar geleden kwam Cbs de Graankorrel te Kudelstaart met de vraag hoe hun gebouw een betere uitstraling zou kunnen krijgen, die bovendien beter zou aansluiten op het gewenste profiel. Na een analyse van het gebouw en diverse gesprekken hebben we concrete verbeterpunten aangedragen voor de korte én langere termijn. Inmiddels zijn onze adviezen en […]

edwin-borger

Er zat een spook onder mijn bed.

Het is bijna zover dat de zomervakantie in het primair onderwijs gaat beginnen. Tijd om te luieren en terug te blikken. Onder de parasol in de achtertuin als het weer het toe zal laten, onder de parasol op Aruba als de portemonnee het toe zal laten. Het onderwijzend personeel zal echter niet al luierend terugblikken. […]

Scholen in de media

SmS-scholen in de media – Juni 2014

Met ruim 1.500 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij vanaf […]

edwin-borger

Ondersteboven

Nog net niet droog achter mijn oren mocht ik stage lopen bij meester Jan in groep 3. Mijn toenmalige wiskundedocent van de academie zou een rekenles komen bekijken. Op zich al een wonder. Meestal kwam de docent Nederlands een tekenles observeren, terwijl degene die ons leerde tekenen iets mocht zeggen over een rekenles. Ik ging […]

Profileren kan prima vanuit de klas

Profileren kan prima vanuit de klas

De meeste schoolleiders realiseren zich tegenwoordig wel dat ze hun school in de markt moeten zetten. Zonder leerlingen geen school. Maar lerarenteams zijn vaak meer naar binnen gericht, merkt Ronald Dulmers, eigenaar van Scholen met Succes – een onderzoeks- en communicatiebureau voor het onderwijs. Niet erg, vindt hij. “Profileren kan prima vanuit de klas.” Lees […]

onderwijsrapport-1

Leerlingen minder gemotiveerd??

Volgens het onderwijsverslag 2012/2013 van de inspectie zouden leerlingen minder gemotiveerd zijn. Uit het personeelstevredenheidsonderzoek van Scholen met Succes blijkt dat 91% van het onderwijspersoneel over het algemeen tevreden is over de motivatie van de leerlingen. Scholen met Succes deed meer vergelijkingen tussen het onderwijsverslag van de inspectie en de peilingen. Leerlingen Onderwijsrapport 2012/2013 Uit […]

edwin-borger

Het onderwijs in cijfers.

De onderwijsinspectie heeft de staat van het onderwijs gepubliceerd; de feiten en de cijfers op een rij. Zoals de inspectie zelf zegt: ’Hierin staat wat onze inspecteurs het afgelopen schooljaar gezien hebben op scholen en opleidingen.’ Een vuistdik rapport waar sommige scholen moeite mee hebben. Het zou een rapportcijfer aan het onderwijs geven, leiden tot […]

leraar-minder-tevreden-over-groepsgrootte

Leraar minder tevreden over groepsgrootte

De klassen op de basisschool groeien, doordat scholen bezuinigen op personeel. 25 jaar geleden waren klassen van 30 leerlingen (of meer) de standaard, door extra subsidies konden scholen in 15 jaar tijd hun klassen verkleinen tot zo’n 21 leerlingen per klas. Sinds 2006 groeien de klassen weer, schoolbesturen mogen zelf bepalen hoeveel leerlingen er in […]

Oudertevredenheid

Verband tussen oudertevredenheid en respons

Ouders geven de school van hun kind een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Als een school een hoger responspercentage heeft scoort de school ook een iets hoger rapportcijfer. En omgekeerd scoort een school een iets lager rapportcijfer bij een lagere respons. Maar is het nu zo dat betrokken ouders meer tevreden zijn en daarom voor een […]

ouderpanel-cito-vraag1

Publicatie Cito-scores: een goede of een slechte ontwikkeling?

Op 14 september heeft RTL Nieuws de Cito-scores van alle basisscholen gepubliceerd. Via de website van RTL is het nu mogelijk om de gemiddelde Cito-score te vergelijken met de Cito-scores van scholen uit de omgeving. Deze publicatie heeft geleid tot uiteenlopende reacties van ouders, onderwijsdeskundigen en politici. Ouderpanel Scholen met Succes Aan het Scholen met […]

spreiding-klantenbestand-2013

Spreiding Klantenbestand 2013

Op deze kaart is de spreiding te zien van de huidige actieve klanten die in 2010, 2011, 2012 of 2013 hebben deelgenomen aan een peiling.