Minder ouders staan achter 2e lerarenstaking. Toch steunt een ruime meerderheid de actie van het PO.

Driekwart van de ouders staat achter de staking van leerkrachten PO.
“Voor een stabiele toekomst van mijn kind zijn er stabiele leerkrachten nodig”Staking

Uit onderzoek onder de leden van het ouderpanel van Scholen
met Succes blijkt dat 76% van de ouders achter de staking
van de leerkrachten staat. Bij de staking in juni was dat 82%.

65% staat achter eventuele volgende staking

Staking Mocht er een nieuwe staking komen, dan staat 65% van de
ouders hier achter. Dit percentage ligt iets lager dan bij de
eerste staking, toen gaf 67% van de ouders aan achter een
volgende staking te staan.

Informatievoorziening over de staking van 5 oktoberStaking

Bijna alle ouders (95%) zijn van tevoren goed geïnformeerd
door de school over de staking. 97% van de ouders weet waarom
de leraren gaan staken.

Redenen van het steunen of niet steunen van de staking

We vroegen het panel waarom men wel/niet achter de staking staat.
Ouders noemen de steeds groter wordende klassen, de hoge werkdruk en het minder goed functioneren van het passend onderwijs als voornaamste redenen om de staking te steunen. Ook benadrukken ouders het belang van goed onderwijs. Dit komt alleen tot stand wanneer er gezonde werkomstandigheden worden gecreëerd.

Belang onderwijs

Goed onderwijs is een investering in de toekomst. Ouders geven aan het bijzonder te vinden dat er weinig waarde wordt gehecht aan goed onderwijs en het beroep van leerkracht wordt ondergewaardeerd. “Onderwijs is een belangrijke pilaar in onze maatschappij en een zeer waardevolle periode van een kind zijn leven. Leerkrachten worden ondergewaardeerd en overbelast. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat aan die situatie nu toch echt iets moet veranderen.” “Leraren hebben echt een zwaar beroep wat beter beloond moet worden. De gezondheid van de leraren is ook belangrijk voor mijn kind en alle kinderen in het basisonderwijs, zodat er goede lessen gegeven worden door een vertrouwde kracht.”

Grote klassen

Verschillende ouders maken zich zorgen over de grote klassen waarin nu ook kinderen zitten die extra begeleiding nodig hebben: “Ze werken veel uren buiten schooltijd om alles op de rails te houden met steeds meer rugzakkinderen die niet in het speciaal onderwijs worden geplaatst, maar elk kind moet op eigen niveau begeleid worden. Dit kost veel tijd en extra aandacht. Bovendien zijn er te weinig leerkrachten die kunnen inspringen bij ziekte of verlof. Leraren hebben groot gelijk dat ze hier voor een rechtvaardig loon/ uren en meer leerkrachten/ minder werkdruk strijden.”

Werkdruk

Toenemende werkdruk leidt tot meer ziekteverzuim, wat weer leidt tot een hogere werkdruk bij andere collega’s omdat zij het werk van de afwezige collega moeten opvangen: “Ook bij mijn kinderen op school merken we dat er een tekort is aan leerkrachten doordat er vaak geen vervanging is bij ziekte en de kinderen dan verdeeld worden over de andere groepen. Lijkt mij erg onrustig voor de kinderen als de leerkrachten. Ook een andere ouder maakt zich zorgen:  Ik vind het nijpend leraartekort zeer zorgwekkend. Het is nu al te merken bij ziekte van een leerkracht….veel wisselende inval (Als je geluk hebt) of leerlingen verdelen over andere groepen of naar huis sturen.

Passend onderwijs

Ouders merken op dat het takenpakket van de leerkracht steeds uitgebreider wordt, klassen steeds groter worden en de administratiedruk toeneemt. Ook is er veel kritiek op passend onderwijs. “..kinderen komen niet meer op de juiste plek terecht (het speciaal onderwijs bestaat niet voor niets!) en de leerkrachten binnen het reguliere onderwijs kunnen de diversiteit aan problematieken binnen hun groepen niet meer aan. Ik sta achter de stakingen, als dat betekent dat het speciaal onderwijs weer in ere wordt hersteld!

24% van de ouders staat niet achter de staking

In juni heeft het Ouderpanel ook vragen over de staking beantwoord. Meer ouders stonden toen achter de staking. Dit kan verschillende redenen hebben. De staking op 27 juni was een stuk korter. Ook vinden sommige ouders dat die staking al genoeg heeft opgeleverd en een tweede staking niet nodig is. Andere ouders vinden juist dat staken überhaupt geen nut heeft. De meeste ouders die niet achter de staking van 5 oktober staan, zijn van mening dat kinderen en ouders niet de dupe mogen worden van de strijd tussen onderwijs en overheid:  Stakingen lossen mijns inziens niets op. Ouders worden onnodig op kosten gejaagd of dienen hun vakantie-uren op te nemen. Daarnaast wordt de leerplicht zo een lachertje. Ga gewoon om de tafel zodra we een nieuwe regering hebben, leg je kaarten op tafel en ga onderhandelen. Veel van de ouders geven aan dat hoewel ze niet achter de staking staan, wel achter de motieven van de leraren staan.
Een kleinere groep ouders steunt de staking niet omdat zij niet vinden dat het salaris te laag is en/of de werkdruk te hoog.

Het Ouderpanel van Scholen met Succes

Afgelopen week hebben de leden van het Scholen met Succes ouderpanel vragen over de staking in het primair onderwijs voorgelegd gekregen. Het ouderpanel bestaat uit zo’n 2.500 ouders uit heel Nederland. Zij vertegenwoordigen een evenredige spreiding van scholen over het land. Er hebben 560 leden deelgenomen aan dit onderzoek. Dat is een respons van 23%.

Gepubliceerd in Peilingen.