Ervaren werkdruk in het basisonderwijs

Scholen met Succes doet doorlopend onderzoek naar onder andere de ervaren werkdruk van personeelsleden in het basisonderwijs. Onder ruim 14.000 personeelsleden van 766 basisscholen zijn in 2010 en 2011 vragenlijsten afgenomen. Hieronder worden de belangrijkste resultaten vermeld.

Werkdruk in het basisonderwijs

De meerderheid van de personeelsleden geeft aan tevreden te zijn over de werkdruk (52% is tevreden en 3% zeer tevreden). Maar de werkdruk is de afgelopen zes jaar wel toegenomen (in 2004 was 36% ontevreden tot zeer ontevreden, in 2010 was 45%  ontevreden tot zeer ontevreden).

Vrouwen ervaren een hogere werkdruk dan mannen. Van het vrouwelijke onderwijspersoneel is 40% ontevreden en 7% zeer ontevreden over de werkdruk. Bij de mannen is 32% ontevreden en 6% zeer ontevreden.

Leerkrachten in de bovenbouw (49% is ontevreden tot zeer ontevreden) zijn vaker ontevreden over de werkdruk dan leerkrachten in de onderbouw (47% is ontevreden tot zeer ontevreden). Vooral in de groepen 2, 4 en 6 is de ervaren werkdruk hoog.

Verder blijkt dat personeelsleden die parttime (21-30 uur) werken meer werkdruk ervaren. Van het onderwijspersoneel ervaren de leerkrachten de meeste werkdruk (48% is ontevreden tot zeer ontevreden, bij het ondersteunend personeel is dit 29% en bij de directieleden is  22% ontevreden tot zeer ontevreden).

Oorzaken van de ervaren werkdruk

De ervaren werkdruk van personeelsleden wordt het meest beïnvloed door:

  1. De taakverdeling binnen het team
  2. De ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze
  3. De werktijden
  4. De mate waarin men invloed uit kan oefenen op de werksituatie
  5. De waardering die men voor het werk krijgt
  6. De effectiviteit van vergaderingen
  7. De groepsgrootte
  8. De vervanging bij de afwezigheid van een collega
  9. De rust en orde op school

Deze negen factoren zijn de sterkste voorspellers van de ervaren werkdruk op de basisschool.  De taakverdeling binnen het team, de ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze en de werktijden zijn hierbij het sterkst van invloed. Ook de mate waarin men invloed kan uitoefenen op de werksituatie, de waardering die men krijgt voor het werk, de effectiviteit van vergaderingen en de groepsgrootte beïnvloeden de ervaren werkdruk. Daarnaast is de vervanging bij de afwezigheid van een collega en de rust en orde op school een maatstaaf voor de tevredenheid omtrent werkdrukte.

(Uit: Tevredenheidspeilingen 2010-2011, gehouden onder ruim 14.011 personeelsleden van 766 basisscholen).

Bekijk de uitgebreide versie van dit bericht met achtergrond gegevens hier .

Werkdruk op school meten

Vragenlijst Werkdruk

 

Gepubliceerd in Peilingen.