Hoe tevreden waren ouders, leerlingen en personeel in 2012?

Hoe tevreden waren ouders, leerlingen en personeel in 2012?
Aan de start van het nieuwe jaar blikken we nog een keer terug naar 2012. Het jaar waarin zo’n 25.000 ouders, ruim 21.000 leerlingen en 4000 teamleden aan onze Tevredenheidspeilingen hebben deelgenomen. Waarover waren ouders, leerlingen en teamleden in 2012 meer of minder tevreden dan in het jaar ervoor?

Oudertevredenheidspeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven lag in 2012 0,05 punt lager dan in 2011. In 2011 gaven ouders de school gemiddeld een 7,55 in 2012 was dit een 7,50.

De meest opvallende verschillen met het voorgaande jaar zijn:

+

 • De buitenkant van de school wordt beter gewaardeerd.
 • Ouders geven aan vaker actief te zijn als hulpouder of commissielid.

 • Ouders zijn minder tevreden over het overblijven, de schooltijden en de aandacht voor werken met de computer.
 • De hygiëne en netheid binnen de school wordt minder goed gewaardeerd.

Leerlingtevredenheidspeiling

Het rapportcijfer dat de leerlingen aan hun school geven was in 2012 nagenoeg gelijk aan dat van 2011 (resp. 8,05 en 8,06). De opvallendste verschillen onder leerlingen zijn:

+

 • Leerlingen vinden in 2012 de vakken natuur/biologie, rekenen en geschiedenis leuker dan in 2011.
 • Leerlingen zijn meer tevreden over zowel de binnen- als de buitenkant van het schoolgebouw.

 • Leerlingen kijken langer televisie en spelen minder vaak buiten dan in 2011.
 • De rust in de klas is afgenomen.
 • Leerlingen geven aan vaker moe te zijn op school.
 • Het pesten lijkt te zijn toegenomen, leerlingen vertellen minder vaak aan de juf/meester dat ze gepest worden en de juf/meester zorgt er minder vaak voor dat de pestkoppen ophouden met pesten.

Personeelspeiling

Het rapportcijfer van de personeelsleden lag in 2012 0,05 punt lager dan in 2011 (resp. 7,71 en 7,76).

+

 • Personeelsleden zijn positiever over het schoolgebouw.
 • Men is meer tevreden over de mogelijkheden voor leerlingen om in hun eigen tempo te werken.

 • Personeelsleden zijn minder tevreden over de mate waarin de school de ICT- mogelijkheden benut.
 • De aandacht voor normen en waarden en de betrokkenheid van ouders bij de school.
Gepubliceerd in Peilingen.