“Ik denk dat mijn kind soms wel eens gepest wordt op school”, zegt 35% van de ouders van het Ouderpanel.

Het afgelopen schooljaar heeft het pesten op scholen veel aandacht gekregen zowel in de media als in de politiek. In mei 2014 heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend gemaakt dat alle scholen vanaf het schooljaar 2015/2016 verplicht een anti-pestprogramma moeten invoeren. Ook moet iedere school vanaf dan een vertrouwenspersoon en een anti-pestcoördinator hebben.

Het Scholen met Succes Ouderpanel heeft naar aanleiding hiervan in oktober enkele vragen beantwoord. Er hebben 495 ouders uit heel Nederland deelgenomen. Op de vraag: “Denkt u dat uw kind wel eens gepest wordt op school?”, antwoordt 63% “(Bijna) Nooit”, 35% Soms en 2% Vaak.

ouderpanel-kind-gepest

In het bovenstaande overzicht staan ook de resultaten weergeven van de Leerlingtevredenheidspeilingen die Scholen met Succes in 2014 onder ruim 20.000 leerlingen heeft afgenomen. Zo is te zien dat 35% van de ouders aangeeft te denken dat zijn of haar kind wel eens gepest wordt. Van de kinderen zelf geeft 20% aan soms gepest te worden.

Ook hebben wij de ouders gevraagd hoe tevreden ze zijn over het huidige anti-pestbeleid op de basisschool van hun kind. 20% geeft aan “Ontevreden” of “Erg ontevreden” te zijn en 58% is hierover “Tevreden” of “Erg tevreden”. 22% geeft aan hierover geen mening te hebben.

1411-ouderpanel-anti-pestbeleid

Op de vraag hoeveel vertrouwen de ouders hebben in de maatregelen die staatssecretaris Sander Dekker bekkend heeft gemaakt is verdeeld geantwoord. Er zijn iets meer ouders die hier “Weinig vertrouwen” of “Absoluut geen vertrouwen” in hebben dan ouders die hier “Beetje vertrouwen” of “Heel veel vertrouwen” in hebben.

1411-ouderpanel-maatregelen-dekker

Wij zijn benieuwd of de initiatieven vanuit de overheid positief zullen uitpakken. Wij gaan deze vragen dan ook volgend schooljaar herhalen en zullen u van de uitkomst op de hoogte brengen. Wilt u zelf het pestgedrag op uw school in kaart brengen maak dan gebruik van onze Sociale Veiligheidsvragenlijst.

Deze vragenlijst is zowel voor leerlingen als personeelsleden beschikbaar en geeft u inzicht in de veiligheidsbeleving van uw leerlingen en personeel.

Klik hier voor meer informatie over de Sociale Veiligheidvragenlijst.

vragenlijstsovel

Gepubliceerd in Peilingen.