Scholen dicht, kinderen thuis

Nu de basisscholen, in verband met de coronacrisis, dicht zijn en thuiswerk stimuleren is voor veel gezinnen de thuissituatie anders dan voorheen. Het ouderpanel van Scholen met Succes (met ongeveer 3000 ouders) zal de komende weken haar ervaringen delen met betrekking tot:

 1. de sfeer in het gezin,
 2. de indeling van de dag
 3. het onderwijs aan eigen kind of kinderen.

De resultaten uit deze enquête worden gebruikt om met elkaar meer zicht te krijgen op de sfeer in het gezin en de dagindeling nu de school voor velen dicht is. Deze informatie kan scholen helpen om de afstemming en samenwerking met ouders te verbeteren. De peiling wordt de komende tijd wekelijks herhaald om de ontwikkeling in kaart te brengen.

Resultaten eerste week schoolsluiting (16-20 maart 2020)

Samenvatting

Thuisonderwijs valt goed, maar ouders laag in energie

Ouders waarderen de inzet van de school. Uit de opmerkingen valt op te maken dat het thuisonderwijs veel vraagt van ouders. Een groot deel van de kinderen heeft nadrukkelijk sturing nodig ten aanzien van het schoolwerk. De belastbaarheid van ouders is een cruciale factor. Dat ruim 40% van de ouders aangaf weinig energie te hebben, is in dat verband een niet te onderschatten signaal.

Sfeer en welbevinden.

Meeste kinderen zijn ontspannen, veel onrust in het gezin.

Terugkijkend op de eerste week met de kinderen thuis, ervaart meer dan de helft van de ouders  onrust in het gezin. Een derde van de ouders (33%) geeft aan meer stress te hebben gehad en 41% geeft aan deze week weinig energie te hebben gehad. Tegelijk ziet men dat de eigen kinderen de situatie ontspannen beleven (63%) en dat in het gezin alles soepel doorloopt (52%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagritme en dagindeling

Ruim tweederde ervaart goede balans tussen schoolwerk en spelen

Tweederdedeel van de ouders (65%) slaagt er goed in om een duidelijk ritme in de dag aan te brengen. Ruim tweederde geeft aan (69%) dat er een goede balans lijkt te zijn tussen schoolwerk en spelen. Ruim de helft van de ouders (55%) laat kinderen overigens niet met andere kinderen (buiten het gezin) spelen. Een kwart van de ouders (25%) geeft aan dat men de eigen kinderen echt moet helpen om zich te vermaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuisonderwijs

Driekwart van de ouders is tevreden over de ondersteuning die de school biedt

Bijna driekwart van de ouders (73%) is tevreden over de ondersteuning die de eigen basisschool biedt bij het verzorgen van thuisonderwijs. 10% is daar niet tevreden over. Bijna de helft (47%) van de ouders geeft daarbij aan dat men de eigen kinderen gericht moet aansturen in de schooltaken. Bij 37% van de gezinnen is die aansturing niet nodig; 59% van de ouders ziet dat hun kind het schoolwerk met plezier doet. Bij 16% is dat niet het geval.

Een ruime meerderheid van de ouders geeft aan duidelijk zicht te hebben op het schoolwerk van hun kinderen. En precies de helft heeft er alle vertrouwen in dat de kinderen genoeg hebben geleerd in deze eerste week van thuisonderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting vanuit de opmerkingen die ouders maakten

De meeste ouders maakten gebruik van de mogelijkheid om eigen opmerkingen toe te voegen. Dit resulteerde in een opmerkelijk grote hoeveelheid opmerkingen. De feedback die ouders vanuit deze opmerkingen meegeven, vatten we hieronder samen.

 • Veel waardering voor de snelheid waarmee scholen thuisonderwijs mogelijk wisten te maken.
 • Door het thuisonderwijs krijgen ouders inzicht in hoe kinderen omgaan met het schoolwerk.
 • Verschillende malen spraken ouders uit hierdoor ook meer inzicht te hebben in het werk van een leerkracht. Zij spraken uit nog meer waardering te hebben gekregen voor de leerkrachten.
 • Het wegvallen van op tijd op school en werk komen, draagt bij aan ontspanning in de dag.
 • Het niet ontmoeten van klasgenoten en het gemis van bijvoorbeeld sportclubjes wordt door kinderen als gemis ervaren.
 • Daar waar via een livestream contact gemaakt kan worden met klasgenoten en leerkracht wordt dat als zeer waardevol beschouwd.
 • Ouders verwachten dat het gemis van “de groep / klas ” toe zal nemen.
 • Het tekort aan laptops en/of tablets belemmert een goede dagplanning, vooral in situaties waarin ouders door hun thuiswerk hierop ook aangewezen zijn.
 • Het goede weer wordt gezien als een welkome ondersteuning en maakt dat kinderen in de middag vaker buiten kunnen spelen.
 • Het was zoeken naar een dagritme voor ouders, maar het lukte steeds beter om dit te realiseren. Dit zorgde voor rust binnen het gezin.
 • Ouders geven veelvuldig aan veel tijd kwijt te zijn aan de ondersteuning van vaak meerdere kinderen met andere leeftijden en uiteenlopende behoeften. Hierdoor komen ze overdag onvoldoende toe aan hun eigen werkzaamheden, waardoor nog veel ’s avonds doorgewerkt moet worden. Dat doet een aanslag op de energie van ouders.
 • Het moeten schakelen tussen allerlei rollen (ouder, werknemer, juf/meester) kost energie en is voor veel ouders nog zoeken.
 • Het zou werknemers helpen wanneer werkgevers expliciet hun begrip uitspreken voor deze situatie.
 • De informatieveelheid vanuit school, werk en media is groot en wordt door een deel van de ouders als extra complicerend ervaren.
 • Ouders hebben behoefte aan meer instructie vanuit de school, mede omdat zij zelf de gebruikte methoden en strategieën niet kennen. Als ouders andere strategieën gebruiken dan hun kinderen gewend zijn, geeft dat ook wel wrijving.
 • Herhaalde malen noemden ouders als wens om kinderen meer verdiepende leerstof aan te bieden. Ouders ervaren dat nu vaak herhalingsstof wordt aangeboden.

 

Verantwoording

De vragenlijst is ingevuld door 693 ouders. Dat is een percentage van 26% waarmee de resultaten statistisch betrouwbaar zijn voor de gemeten doelgroep. Het ouderpanel is samengesteld via deelnemende scholen voor de ouderpeilingen. Ouders in ons ouderpanel hebben zich aangemeld nadat zij een oudertevredenheidspeiling hebben ingevuld van Scholen met Succes. De spreiding van ouders over Nederland is daarom gelijk aan de spreiding van onze klanten, hierdoor is er een oververtegenwoordiging van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Brabant.

Vervolg.

Deze peiling wordt de komende tijd wekelijks herhaald om de ontwikkeling in kaart te brengen.

De resultaten uit deze enquête kunnen scholen helpen om de afstemming en samenwerking met ouders te verbeteren. De nieuwe resultaten staan wekelijks op de website.

 

Thuisonderwijsvragenlijst afnemen op uw school?

Meet met de compacte thuisonderwijsvragenlijst hoe ouders het thuisonderwijs ervaren en welke verbeterpunten ze aanreiken. Lees hier meer over de thuisonderwijsvragenlijst of meld u hieronder direct aan!

Aanmelden Thuisonderwijsvragenlijst

Gegevens contactpersoon

Gegevens bestuur / school

Aanvullende wensen

Gepubliceerd in Peilingen.

4 reacties

 1. De sfeer in het gezin is over het algemeen positief. Qua sfeer is er nauwelijks verschil met voorafgaande weken.

  We houden een schema aan, waarbij er om 9.00 uur gestart wordt met schoolwerkzaamheden tot 12.00 uur. Tussentijds is er een theepauze ingepland.
  De eerste paar dagen was het zoeken naar hetgeen er vanuit school werd verwacht van de kinderen. Het verzamelen van de info van de verschillende leerkrachten en daar een programma/planning van maken kostte veel tijd en moeite. Uiteindelijk is het gelukt.
  Aangezien beide scholen (middelbaar (1 kind) en basisonderwijs (2 kinderen)) verwachtten dat de kinderen opdrachten maken op de computer/internet, dient daar ook rekening mee gehouden te worden in de afzonderlijke planning van de kinderen. Niet voor elk kind is een aparte computer oid aanwezig in huis. Daarnaast is ook niet elk online programma op het geplande tijd ook beschikbaar ivm de grote vraag die de online programma’s moeten verwerken.
  Afhankelijk of er nog schooltaken afgerond moeten worden, wordt er na de lunchpauze tussen 12.00 uur tot 13.00 uur verder gewerkt.
  Na het afronden van alle schooltaken kunnen de kinderen hun eigen tijd invullen. Dat gaat ze goed af. De kinderen hebben bijv. zelf besloten te gymmen ahv een programma dat een Tilburgse juf online aanbiedt.

  Thuiswerken en onderwijs aanbieden aan de eigen kinderen is een uitdaging. Je hebt er als ouder een extra rol bij.
  De hoeveelheid werk dat er tijdens het thuiswerken verzet kan worden naast het geven van onderwijs is een heel stuk lager dan normaal in een werkdag verzet kan worden.
  Dat geeft frustratie.

 2. De recente veranderingen zijn een enorme overgang. Met plus en minkanten. Het is heel gezellig met de kinderen thuis. Ook is het mooi om te zien dat technologie zoveel kan betekenen in lesomgeving. Daar waar een maand geleden het onmogelijk geacht werd dat kinderen een periode buiten de school les zouden volgen is het nu opeens de norm. En er nog veel meer qua digitale ondersteuning van onderwijs. Natuurlijk missen de kinderen sociaal contact.

  Het is verrassend te zien hoe flexibel kinderen zijn, maar ook dat kinderen al snel om structuur en een schema vragen. Dat helpt ook om de dingen gedaan te krijgen op eeen dag.

  Het is belangrijk om ook het deel sport/buiten in te vullen.
  Waarbij de sociale omgang tussen kinderen onderling een beetje kwestie is van gezond verstand gebruiken

  Voor ouders die werken/thuiswerken is het een uitdaging om alle ballen in de lucht te houden.

  Mogelijk gaat deze situatie nog lang duren. Het zou fijn zijn als school en leraar betrokken is en blijft.

  Bij onze school loopt opstarten van het onderwijs op afstand enigsinds traag tov wat er in de krant over andere scholen staat. Zo blijkt het uitlenen van laptops een administratief probleem te zijn waarbij de buitenwacht (o.a. verzekeringmaatschappijen) blijkbaar niet goed door hebben hoe urgent de situatie is en welke rol van hen verwacht wordt.

 3. Ik werk in de kinderopvang en mijn partner werkt vanuit huis nu. Soms is het lastig maar tevens ook wel gezellig. Het is een kwestie van duidelijke afspraken maken samen. Het is voor iedereen om-denken en mee bewegen. Je wordt er creatiever van en gaat bewuster om met zaken die voorheen zo van zelf sprekend waren. Kinderen leren hier veel van en thuis werken op de pc is geen straf voor ze. Fijn dat ze aan de leerkracht vragen kunnen stellen als dit nodig is en op deze manier huiswerk opdrachten krijgen. Ouders die hier moeite mee hebben zouden ons als pm’s meer moeten waarderen en ons niet moeten zien als zomaar een oppas juf. Scholen zijn gesloten maar wij draaien nog steeds door voor mensen uit vitale beroepen uit passie voor ons va, waar we zelf ook onder vallen.

 4. De sfeer in ons gezin is nog heel goed. Kinderen vinden thuisschool leuk. Wij hebben er vier dus in de ‘schoolpauzes’ is er ook altijd genoeg om mee te spelen. Zo hebben ze zelf al Corona-tikkertje bedacht.

  Het vergt wel veel van ons als ouders; enerzijds vinden we deze tijd die we met onze kinderen extra kunnen doorbrengen heel bijzonder. We koesteren dat we op deze manier meer van ze mee krijgen en dat we zien hoe ze leren en kunnen we onze kinderen beter herkennen vanuit de 10 minuten gesprekken van school. Anderzijds werken we wel elke dag tot één uur ‘s nachts door om ons eigen werk af te krijgen.
  Ik kan me voorstellen voor de gezinnen die al niet goed met elkaar omgaan of waar de sfeer niet goed is dit alleen maar versterkt wordt.

  Onze kinderen krijgen veel schoolwerk en zijn van 09.00-15.00 u bezig incl buitenspelen of een knutselwerk.

Reacties zijn gesloten.