Leerlingen praten thuis steeds vaker over school

Schooldirecteuren vinden de ondersteuning door ouders thuis de belangrijkste vorm van ouderbetrokkenheid. In hun ogen is deze vorm van betrokkenheid veel belangrijker dan een rol van de ouders binnen de muren van de school.

Driekwart van de schooldirecteuren vindt dat ouders hun kind moeten ondersteunen bij school, bijvoorbeeld door belangstelling te tonen voor wat er op school gebeurt, samen te praten over wat kinderen leren of te helpen bij het huiswerk. Dit blijkt uit onderzoek onder ouders en schoolleiders in het primair onderwijs, dat de onderzoeksbureaus Ecorys en Oberon in opdracht van het ministerie van OCW onlangs uitvoerden.

Uit de Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes blijkt dat steeds meer leerlingen thuis met hun ouders over school praten. In 2006 gaf 35,8% van de leerlingen aan thuis vaak over school te praten, in 2011 was dat 43,4%. Ook blijkt dat ouders steeds vaker helpen bij het huiswerk van hun kinderen: in 2006 gaf 58,6% van de leerlingen aan vaak geholpen te worden bij het huiswerk, in 2011 lag dit percentage op 63,1.

Praat met ouders over school

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Praat vaak met ouders over school 35,8% 36,5% 38,4% 39,3% 43,1% 43,4%
Praat soms met ouders over school 50,5% 50,8% 49,6% 49,3% 46,1% 46,6%
Praat (bijna) nooit met ouders over school 13,7% 12,7% 12,0% 11,4% 10,8% 10,0%
N = 27.717 20.264 20.192 34.010 34.011 39.015

Ouders helpen met huiswerk

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ouders helpen vaak met huiswerk 58,6% 58,5% 59,5% 60,6% 61,9% 63,1%
Ouders helpen soms met huiswerk 31,7% 32,2% 31,3% 30,8% 29,7% 28,9%
Ouders helpen (bijna) nooit met huiswerk 9,7% 9,4% 9,2% 8,6% 8,3% 7,9%
N = 27.717 20.264 20.192 34.010 34.011 39.015
Gepubliceerd in Peilingen.