Leraar minder tevreden over groepsgrootte

De klassen op de basisschool groeien, doordat scholen bezuinigen op personeel. 25 jaar geleden waren klassen van 30 leerlingen (of meer) de standaard, door extra subsidies konden scholen in 15 jaar tijd hun klassen verkleinen tot zo’n 21 leerlingen per klas. Sinds 2006 groeien de klassen weer, schoolbesturen mogen zelf bepalen hoeveel leerlingen er in een klas zitten. Omdat er geen verband is aangetoond tussen de onderwijskwaliteit en de groepsgrootte is er niet wettelijk bepaald hoeveel leerlingen er in een klas mogen.

Uit onderzoek van Scholen met Succes blijkt dat met het toenemen van de groepsgrootte, de tevredenheid over de groepsgrootte, bij leerkrachten afneemt.

leraar-minder-tevreden-over-groepsgrootte

Zo was in 2004 81,9% van de personeelsleden tevreden over de groepsgrootte, in 2009 was dit 73,8% en in 2013 nog maar 67,2%.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Percentage ontevreden leerkrachten 18.2 23.8 25.2 25.6 23.2 26.2 23.6 27.1 29.3 32.8
Percentage tevreden leerkracht 81.9 76.2 74.7 74.4 76.8 73.8 76.4 72.8 70.7 67.2

Uit: Tevredenheidspeilingen 2004-2013, gehouden onder 44.000 personeelsleden.

Zowel op grote (meer dan 200 leerlingen) als op kleine (minder dan 200 leerlingen) scholen neemt de tevredenheid over de groepsgrootte onder leerkrachten af. Wel is de tevredenheid bij personeelsleden op kleinere scholen hoger dan de tevredenheid op grotere scholen, zoals onderstaande grafiek laat zien.

grote-en-kleine-scholen-groepsgrootte

Gepubliceerd in Peilingen.